Po zapálení cigarety dochází ke spalování (hoření) tabáku, při němž vzniká kouř obsahující tisíce chemických látek. Spalování je samoudržující se proces, který pokračuje tak dlouho, dokud je k dispozici dostatek tabáku (palivo) a kyslíku.


combustion

 

Při hoření může teplota špičky cigarety stoupnout nad 800 °C.

Takto vysoké teploty způsobují vytváření více než 6000 různých chemických látek1,2,  z nichž mnohé jsou škodlivé nebo potenciálně škodlivé.

 

Orgány veřejného zdraví klasifikovaly několik složek kouře jako pravděpodobné příčiny nemocí související s kouřením, jako je rakovina plic, kardiovaskulární onemocnění či chronická obstrukční plicní nemoc.

 

Některé orgány zaměřující se na veřejné zdraví – například americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), kanadská instituce Health Canada či Světová zdravotnická organizace – vypracovaly prioritní seznamy s podrobnými informacemi o chemických látkách, které jsou považovány za škodlivé a potenciálně škodlivé látky3,4.

 


PMI 58 list of harmful

The PMI-58 list of harmful and potentially harmful constituents

Zdroje:[1] Read the report of the Surgeon General.

[2] The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke, Second Edition

[3] About Harmful and Potentially Harmful Constituents (HPHCs)

[4] Read the Tobacco Reporting Regulations (SOR/2000-273)

 

In our tobacco-containing smoke-free products, we are able to precisely control temperatures. This ensures that the tobacco does not reach the temperature necessary for combustion to occur. By avoiding combustion, we reduce or eliminate the formation of HPHCs. It is still necessary to heat the tobacco to release nicotine and flavors from the tobacco.

 

 

Související články

Proč výrobky neprodukující kouř nadále obsahují nikotin?

Jak odstranit spalování