Podívejte se na animaci, abyste viděli Platformu 1 v akci

 

 

 

Platforma 1 nyní zahrnuje dva elektronicky zahřívané tabákové systémy. Prvním z nich je trojdílný systém tvořený kapesní nabíječkou, držákem a zahřívanou tabákovou jednotkou. Druhým systémem je integrovaný výrobek, ve kterém jsou držák a nabíječka zabudovány do jedné jednotky umožňující několik opakovaných použití. Oba výrobky obsahují elektronický systém, který zahřívá tabák na teplotu v přesně kontrolovaném rozsahu nepřesahujícím 350 °C. Toho se dosahuje pomocí zahřívací čepele, která funguje jako ohřívač a zároveň jako teplotní čidlo.

Při vložení tabákové náplně do držáku dojde k zasunutí čepele do tabáku. Po zapnutí zahřeje zahřívací čepel tabák na maximální teplotu 350 °C.
Zahřívací čepel ve funkci teplotního čidla zajišťuje, aby teplota tabáku nikdy nepřekročila 350 °C.
V integrované verzi Platformy 1 jsou držák a nabíječka zabudovány do jedné jednotky, kterou je třeba nejméně jednou za 10 použití dobít. Na rozdíl od původní verze umožňuje integrovaná Platforma 1 opakované použití, což může některým kuřákům pomoci k rozhodnutí přejít na lepší alternativu cigaret.
Uvedení druhého výrobku v rámci Platformy 1 je součástí naší snahy vyvinout nabídku výrobků bez kouře, aby měl každý kuřák namísto pokračování v kouření cigaret k dispozici vhodnou alternativu, na kterou by mohl zcela přejít.

Vědecky bylo prokázáno, že při používání výrobku Platforma 1 nedochází ke spalování a vytvářený aerosol obsahuje v průměru o 95 % méně škodlivých a potenciálně škodlivých látek ve srovnání s kouřem z referenční cigarety 3R4F používané pro vědecké účely.

 

 

 

V souvislosti s Platformou 1 jsme podali přihlášku (žádost o schválení) tabákového výrobku se sníženým rizikem k americkému úřadu FDA.


Platforma 1 je naší nejvyspělejší a nejdůkladněji testovanou platformou bez kouře. Shromáždili jsme velké množství preklinických i klinických výsledků, abychom doložili jeho potenciál snížit riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením ve srovnání s pokračováním kouření cigaret.

Consumers accept

Kuřáci přecházejí na naše alternativy bez kouře