Podívejte se na animaci, abyste viděli Platformu 1 v akci

No translation found for cs - VideoFrame - NotSupportedError

 

 

 

Platforma 1 se skládá ze tří částí: kapesní nabíječky, držáku a zahřívané tabákové náplně. Držák je bateriový elektronický systém, který zahřívá tabák v rámci přesně řízeného rozmezí teplot. Toho se dosahuje pomocí zahřívací čepele, která funguje současně jako zahřívací těleso a teplotní čidlo.

Při vložení tabákové náplně do držáku dojde k zasunutí čepele do tabáku. Po zapnutí zahřívací čepel zahřeje tabák na maximální teplotu 350 °C. Zahřívací čepel ve funkci teplotního čidla zajišťuje, aby teplota tabáku nikdy nepřekročila 350 °C. Většina tabáku se ve skutečnosti zahřeje na teplotu nižší než 250 °C.

Vědecky jsme prokázali, že při používání výrobku Platforma 1 nedochází ke spalování a vytvářený aerosol obsahuje v průměru o 90–95 % méně škodlivých a potenciálně škodlivých látek ve srovnání s kouřem z referenční cigarety 3R4F používané pro vědecké účely.

 

 

 

A Modified Risk Tobacco Product application is filed with the US FDA for Platform 1.


Platforma 1 je náš nejvyspělejší a nejdůkladněji testovaný výrobek bez kouře. Shromáždili jsme velké množství preklinických i klinických údajů, abychom doložili jeho potenciál snížit riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením ve srovnání s pokračováním kouření cigaret.

Consumers accept

Kuřáci přecházejí na naše alternativy bez kouře