Naším cílem je vyvinout a vyhodnotit řadu výrobků bez kouře, které by byly přijatelné pro dospělé kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření.

Úspěšného zlepšení veřejného zdraví lze dosáhnout jen tehdy, pokud maximální počet těchto stávajících dospělých kuřáků zcela přejde na alternativy bez kouře, které mají vědecky podložený profil sníženého rizika ve srovnání s cigaretami.

 

 

Porozumění způsobu snížení rizika pro kuřáky

Proč výrobky bez kouře obsahují nikotin?

POZNEJTE PROČ