Naše věda

Zavázali jsme se sdílet výsledky pokračujícího vývoje a vědeckého hodnocení našich výrobků. Přečtěte si naše nejdůležitější závěry spolu s recenzovanými články, prezentacemi a registrovanými klinickými hodnoceními.

Co jsme dosud zjistili…

Náš vědecký přístup

Naše vědecké hodnocení je založeno na společném postupu a odborných znalostech v oblasti chemie, biologie, informatiky a lékařství. Naše postupy jsou inspirovány farmaceutickým průmyslem. Řídíme se také pokyny vydanými v roce 2012 centrem Center for Tobacco Products amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Seznámení s naším vědeckým hodnocením

Naši vědečtí pracovníci

Na vývoji a hodnocení našich výrobků bez kouře pracuje více než 400 vědeckých pracovníků a odborníků. Své výsledky pravidelně prezentujeme na vědeckých a regulačních konferencích.

Seznámit se s našimi vědeckými pracovníky

Naše síť

Disponujeme globální sítí výzkumných partnerů a máme výzkumná a vývojová zařízení ve Švýcarsku a Singapuru.

Prozkoumat naši síť

Virtuální prohlídka centra Cube

Objevte naše výzkumné laboratoře prostřednictvím interaktivní prohlídky

Naše knihovna

Přečtěte si naše vědecké publikace a podívejte se na nejnovější prezentace o výrobcích bez kouře.

Prozkoumat vědeckou knihovnu