Naše klinické studie poskytují data o používání a přijatelnosti našich bezdýmných produktů uživateli, tak jako o jejich potenciálu snižovat riziko (vzniku) nemocí z kouření v porovnání s pokračujícím kouřením.

 

 

Za účelem posouzení, zda je výrobek pravděpodobně přijatelný pro dospělé kuřáky, provádíme farmakokinetické/farmakodynamické klinické studie

Mají-li dospělí kuřáci přijmout naše výrobky bez kouře jako přijatelnou alternativu ke kouření, je důležité, aby jim tyto výrobky přinášely podobný pocit uspokojení jako cigarety. V této souvislosti je důležitá chuť, smyslový zážitek, rituál a dodávání nikotinu. Naše farmakokinetické studie měří, kolik nikotinu je z jediného výrobku bez kouře vstřebáno organizmem a jak dlouho v něm zůstává přítomen. Dále měříme nutkání subjektu kouřit a jeho první dojem z celkové zkušenosti s výrobkem.

 

Klinické studie nám mohou pomoci porozumět, jakému množství škodlivých a potenciálně škodlivých látek byl subjekt vystaven

 

Naše výrobky bez kouře jsou navrženy tak, aby vytvářely významně menší množství škodlivých a potenciálně škodlivých látek, přičemž studie snížené expozice prováděné společností PMI potvrzují v klinickém prostředí, že kuřáci, kteří přešli na naše výrobky bez kouře, jsou skutečně vystaveni menšímu množství škodlivých a potenciálně škodlivých látek ve srovnání s těmi, kteří pokračují v kouření cigaret. Expozici subjektu škodlivým a potenciálně škodlivým látkám poté, co přešel na jeden z našich výrobků bez kouře, lze hodnotit stanovením množství produktů přeměny těchto sloučenin, které se označují jako biomarkery expozice.

 

 

Klinické studie mohou poskytnout informace o riziku vzniku onemocnění souvisejících s kouřením

Projevuje se snížení expozice, které bylo naměřeno v našich studiích snížené expozice, také příznivými účinky na zdraví? Na tuto otázku se snažíme odpovědět prostřednictvím studií reakce na expozici.

V současné době probíhá dvanáctiměsíční studie Platformy 1, přičemž výsledky za prvních šest měsíců budou k dispozici ve 2. čtvrtletí roku 2018.

Příkladem takové měřené biologické odezvy je hladina cholesterolu v krvi. V lékařské literatuře bylo dříve popsáno, že kouření způsobuje pokles HDL cholesterolu a zvýšení LDL cholesterolu. Odvyknutí kouření může pomoci zvrátit nerovnováhu mezi HDL a LDL. V našich studiích jsme zkoumali, zda přechod na výrobky bez kouře obnoví tuto rovnováhu, jako jeden z parametrů naznačujících příznivou změnu rizika u účastníků studie.

Veškeré naše klinické studie jsou prováděny ve spolupráci s organizacemi pro klinický výzkum (CROs) a jsou prováděny podle zásad správné klinické praxe (GSP). Všechny studie registrujeme na webu www.clinicaltrials.gov přičemž nejnovější údaje ze studií pravidelně zveřejňujeme v recenzovaných vědeckých publikacích.


Our network

Find out where we conduct our clinical studies

Lab

How does PMI run clinical studies?

Clinical_Studies _Format_thumb

Our clinical trials at a glance