Provádíme dlouhodobé studie a monitorujeme události, které souvisejí se spotřebiteli, abychom mohli sledovat dlouhodobé účinky přechodu kuřáků na naše výrobky.

 

Výsledky, které jsme dosud o našich výrobcích získali ve fázi před uvedením na trh je velmi slibná, jakož i jejich potenciál nižšího rizika oproti pokračování kouření u kuřáků, kteří na tyto výrobky zcela přejdou. Chceme-li zjistit, zda naše výrobky naplní svůj potenciál – tedy zdali přinesou pozitivní dopad na veřejné zdraví v reálných podmínkách, je důležité, abychom je sledovali i po uvedení na trh. Shromažďujeme informace, abychom ověřili, zda dochází ke snížení míry onemocnění souvisejících s kouřením a zda se neobjevily neplánované důsledky.

Kombinujeme několik přístupů – provádíme klinické a epidemiologické studie, kontrolujeme bezpečnost, abychom průběžně získali jasnější představu o potenciálu našich výrobků snižovat rizika.


Latest_versionLTA2 (2)-01

 

Dohled nad bezpečností pomocí shromažďování zdravotních informací od spotřebitelů

 

 

Zřídili jsme program dohledu nad bezpečností po uvedení na trh, který spotřebitelům umožňuje oznámit případné nežádoucí zdravotní události související s používáním našich výrobků neprodukujících kouř.

Tyto informace neustále monitorujeme, abychom identifikovali možná bezpečnostní rizika, a v případě potřeby je nahlásili regulačním orgánům.

 

 

Naše první vlna studií

 

Naše průřezové a kohortové studie nám pomáhají vyhodnotit prevalenci a charakteristiky užívání tabáku a nikotinu a poskytují signály ohledně zdravotních účinků našich výrobků neprodukujících kouř.

The learnings from the first wave of the Japanese Post-Market Cohort Study

Odhadli jsme dopad užívání našich výrobků bez kouře na zdraví obyvatelstva

 

 

Lidé mají značně různorodé návyky v oblasti kouření, přičemž onemocnění související s kouřením jsou složitá a jejich rozvoj trvá desetiletí. Jak tedy lze odhadnout dopad používání výrobků se sníženým rizikem* na celkový zdravotní stav obyvatelstva dříve, než po uplynutí několika desetiletí?

Abychom mohli odhadnout zdravotní dopady výrobků se sníženým rizikem* na úrovni obyvatelstva, vytvořili jsme epidemiologický model založený na matematických simulacích s využitím veřejně dostupných dat z reálného života, a to v souladu s požadavky amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

 

See our source from the International Smoking Statistics

 

Svůj model – model dopadu na zdraví obyvatelstva – jsme založili na výskytu kouření, kuřácké historii jednotlivců a počtech obyvatel, a to s využitím údajů shromážděných z různých zemí, například z USA, Německa, Spojeného království a Japonska. Tyto údaje jsme spojili s daty o míře úmrtnosti na onemocnění souvisejících s kouřením stanovenými Světovou zdravotnickou organizací.

Výsledný model dopadu na zdraví obyvatelstva nám pomáhá odhadnout celou řadu složitých scénářů, včetně různých předpokladů ohledně potenciálu našich výrobků bez kouře snižovat riziko oproti pokračování kouření. Model rovněž obsahuje údaje o nekuřácích, a poskytuje tedy odhad celkového dopadu na zdraví obyvatelstva.

Tyto odhady jsou cenné, protože jsou k dispozici již dnes, před získáním skutečných výsledků dlouhodobých studií. Dosavadní výsledky modelů naznačují, že naše výrobky bez kouře mohou snížit škodlivé účinky na obyvatelstvo způsobené hlavními onemocněními souvisejícími s kouřením.

 

 

Check our peer-reviewed publication on the model.

Check some of the model's estimates.