Vývoj platforem

Jaký je vědecký základ vývoje našich výrobků bez kouře?

Toxikologické hodnocení

Výrobky bez kouře hodnotíme in vitro a in vivo, abychom ověřili jejich potenciál ke snížení zdravotního rizika pro jednotlivce ve srovnání s pokračováním v kouření.

Klinické hodnocení

Naše klinické studie poskytují informace o tom, jak organizmus reaguje při přechodu kuřáků na naše výrobky bez kouře a jak se to liší od stavu, kdy kuřáci buď kouřit přestanou, nebo naopak v kouření po dobu studií pokračují.

Vnímání a chování

Posuzujeme dopad potenciálních sdělení na dospělé spotřebitele a to, jak mohou ovlivnit jejich vnímání rizika a používání našich výrobků bez kouře.

Dlouhodobé hodnocení

Náš program monitoruje události související s používáním našich výrobků bez kouře a současně zkoumá efekty přechodu na tyto výrobky.