Naše výrobky bez kouře mají potenciál snížit riziko škodlivých účinků u jednotlivých kuřáků, kteří na tyto výrobky zcela přejdou, a omezit škodlivé účinky na obyvatelstvo jako celek. Aby bylo možné určit jejich pravděpodobný dopad na obyvatelstvo, je důležité porozumět tomu, jak jsou naše výrobky bez kouře vnímány a jak se budou uživatelé s těmito výrobky chovat.

 

 

PBA

   

What is the effect of RRPs

   

Komunikace hraje zásadní roli

Je důležité, aby spotřebitelé chápali, že naše výrobky bez kouře nejsou bez rizika. Jsou navrženy a určeny pro dospělé kuřáky, kteří by jinak i nadále kouřili. Tyto výrobky nejsou určeny nekuřákům ani bývalým kuřákům. Proto je důležitá účinná komunikace zaměřená na stávající kuřáky. Jak je vysvětleno v části Realizace snížení rizika, největšího pozitivního dopadu na zdraví obyvatelstva lze dosáhnout pouze tehdy, pokud stávající kuřáci zcela přejdou na výrobky bez kouře.

Provedli jsme několik studií založených na průzkumech a dotaznících, abychom zjistili vliv zavedení výrobků bez kouře na:

1. Chování dospělých kuřáků týkající se užívání tabáku

2. Vytváření návyku na užívání tabáku u dospělých nekuřáků

3. Porozumění spotřebitelů produktovým sdělením a vnímání rizik

Chcete-li se seznámit s aktuálními výsledky, můžete si přečíst naše vědecké plakáty a prezentace.

Smoke-free products have been designed to achieve a reduction in the harm that smoking causes. They are intended only for adult smokers who would otherwise continue using tobacco or nicotine. They are not intended for smokers who have quit tobacco and nicotine, or for those who have never used cigarettes or other tobacco products. Moreover, these products should not be used as a cessation device.

Naše věda

Zavázali jsme se sdílet výsledky pokračujícího vývoje a vědeckého hodnocení našich výrobků. Přečtěte si naše nejdůležitější závěry spolu s recenzovanými články, prezentacemi a registrovanými klinickými hodnoceními.

Co jsme dosud zjistili…