Kouření tabáku způsobuje řadu závažných onemocnění a zvyšuje riziko předčasného úmrtí. Strategie regulace tabákových výrobků se ve většině zemí zaměřují na opatření v oblasti nabídky a poptávky, jejichž cílem je předcházet vytvoření návyku, snížit spotřebu a podpořit odvykání. Ačkoli tato opatření vedla v uplynulých třiceti letech ke snížení výskytu kouření, není pravděpodobné, že mohou kouření zcela odstranit.Na základě demografických trendů se ve skutečnosti odhaduje, že v roce 2025 bude počet kuřáků dosahovat asi 1 až 1,1 miliardy (roce 2025 bude počet kuřáků dosahovat asi 1 až 1,1 miliardy),což je přibližně stejný počet jako dnes (1).

 

Věda a technologie mohou a musí hrát roli při navrhování řešení tohoto problému. Hlavní zdroj problému je známý: desetiletí vědeckého výzkumu ukazují, že základní příčinou onemocnění souvisejících s kouřením jsou škodlivé a potenciálně škodlivé látky  jsou škodlivé a potenciálně škodlivé látky (HPHCs) vytvářené spalováním tabáku.Právě proces spalování způsobuje produkci většiny škodlivých chemických látek a jejich velkého množství v cigaretovém kouři.. Proto vyvíjíme portfolio výrobků se sníženým rizikem určené dospělým kuřákům. Tyto výrobky se sníženým rizikem označujeme jako výrobky bez kouře. Úplný přechod na tyto výrobky má potenciál podstatně snížit škodlivé účinky oproti pokračování kouření.

 


Právě proces spalování způsobuje produkci většiny škodlivých chemických látek a jejich velkého množství v cigaretovém kouři.
 

 

Alternativa pro kuřáky, kteří by jinak nadále kouřili

 

Jediným způsobem, jak se zcela vyhnout riziku onemocnění souvisejících s kouřením, je vůbec nezačít kouřit. U stávajících kuřáků je nejlepším řešením s kouřením přestat. Nicméně u kuřáků, kteří by jinak nadále kouřili, je naším cílem nabídnout alternativy bez kouře, které mohou v porovnání s pokračujícím kouřením snížit riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením. Tyto výrobky navrhujeme tak, aby byly přitažlivé pro stávající dospělé kuřáky a umožňovaly jim zcela na tyto výrobky přejít.


Nabízet dospělým kuřákům alternativy bez kouře je rozumným doplněním stávajících strategií regulace tabákových výrobků. Vzhledem k počtu kuřáků, kteří budou i nadále kouřit cigarety, je rozumné nabídnout méně rizikové alternativy, pokud to technologie umožní a pokud bude možné takové výrobky uvést na trh. Účinné zásady a regulace by měly kuřákům umožnit přístup k výrobkům se sníženým rizikem, jejichž fungování je podloženo vědeckými důkazy. Také by měly kuřákům umožnit informovaně se rozhodovat na základě přesných informací o těchto výrobcích. Současně jsme přesvědčeni, že budou-li všechny zúčastněné strany vzájemně spolupracovat, stále lze zajistit ochranu zranitelných skupin obyvatelstva, například mládeže.

 


Proto vyvíjíme portfolio výrobků se sníženým rizikem* určené dospělým kuřákům. Úplný přechod na tyto výrobky má potenciál podstatně snížit škodlivé účinky oproti pokračování kouření.

Proč výrobky bez kouře obsahují nikotin?

Porozumění způsobu snížení rizika pro kuřáky

Tobacco regulation

Výrobky bez kouře a regulace tabákových výrobků

Jádrem našeho vývoje a hodnocení výrobků bez kouře je tvrdá věda

Vědecké metody, na nichž stojí vývoj a hodnocením našich výrobků bez kouře, jsou shodné s metodami používanými ve farmaceutickém průmyslu při vývoji nových léků. Dodržujeme vysoké vědecké standardy a naše programy jsou v souladu s návrhem doporučení vydaným americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro tabákové výrobky se sníženým rizikem (2012).

Poznejte naši vědu

Proč je spalování škodlivé?

Přečtěte si proč