Má-li výrobek bez kouře, úspěšně snižovat škodlivé účinky musí představovat menší riziko – ve srovnání s pokračováním v kouření – a zároveň musí být pro stávající dospělé kuřáky přijatelnou alternativou, aby na něj zcela přešli. Kromě chuti a dalších smyslových aspektů je pro úspěšné přijetí dospělými kuřáky důležité, aby byl příjem nikotinu srovnatelný s cigaretami.

 

Výrobky bez kouře obsahují nikotin – jsou i nadále rizikové?

 

Výrobky obsahující tabák a/nebo nikotin nejsou bez rizika. Mladiství, těhotné či kojící ženy a osoby se zdravotními obtížemi, jako jsou srdeční choroby, vysoký krevní tlak či cukrovka, by neměli používat výrobky obsahující tabák nebo nikotin. Zejména je důležité, aby výrobky obsahující tabák nebo nikotin nebyly dostupné mladistvým.

Zpráva amerického úřadu Surgeon General z roku 2014 například uvádí, že dle několika studií na zvířatech může požívání nikotinu u dospívajících narušit kognitivní vývoj1.

Několik nezávislých studií však ukázalo, že ačkoli nikotin není bez rizika, není hlavní příčinou onemocnění souvisejících s kouřením2.

Většina škodlivých účinků způsobených kouřením cigaret je způsobena chemickými látkami vznikajícími během hoření tabáku.

Odstranění procesu spalování a následné významné snížení množství škodlivých látek  – tzv. škodlivých a potenciálně škodlivých látek (Harmful and Potentially Harmful Constituents or HPHCs)  – je základním kamenem vývoje výrobků bez kouře.

Naším cílem však je nejen omezit či odstranit škodlivé a potenciálně škodlivé látky, ale také nabídnout chuťový rituál a obsah nikotinu srovnatelný s cigaretami tak, abychom umožnili úplný přechod dospělým kuřákům, kteří by jinak nadále kouřili.


 

“Samotný nikotin není obzvláště nebezpečný, a pokud by nikotin mohl být poskytován ve formě, která je přijatelnou a účinnou náhradou cigaret, bylo by možné zachránit miliony životů.”

Zdroje: Read the report of the Tobacco Advisory Group

[1] The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General

[2] Read the report of the Surgeon General.