Nabízet dospělým kuřákům alternativy bez kouře může snížit riziko škodlivých účinků. Jsme přesvědčeni, že tento přístup by měl být podporován veřejnými zdravotnickými orgány jako doplněk k stávajícímu úsilí předcházet vytváření kuřáckého návyku a podporovat odvykání.


Progresivní regulační dohled může chránit veřejné zdraví a současně zajistit, aby dospělí kuřáci měli přístup k výrobkům bez kouře, jakož i přesným a nezavádějící informacím o takových výrobcích. Dostupnost těchto informací představuje rozumný přístup k veřejnému zdraví.

Moderní regulace by měla zohlednit průkopnický charakter výrobků bez kouře. Měla by zajistit splnění konkrétních standardů kvality a provedení. Je nutné, aby jejich snížená rizikovost byla doložena solidními vědeckými důkazy.

 


Náš dosavadní přínos

Naše rozsáhlé hodnocení Platformy 1 bylo předloženo regulačním orgánům v několika zemích. V prosinci 2016 jsme podali žádost o schválení tabákového výrobku se sníženým rizikem americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a obdobné žádosti jsme rovněž podali regulačním orgánům v několika členských zemích EU.

Tobacco regulations and smoke free products

EU submission Tobacco Product Directive

Tobacco regulations and smoke free products

FDA Modified Risk Tobacco Product Application

Tobacco regulations and smoke free products

FDA Premarket Tobacco Product Application