Mnohé zúčastněné strany, jako jsou organizace zabývající se veřejným zdravím, zdravotničtí pracovníci nebo regulační orgány, si dnes uvědomují nezbytnost nových zásad, které by doplnily strategie prevence a odvykání kouření. Jedním z příkladů je dopis, který 53 předních odborníků v oblasti veřejného zdraví v roce 2014 adresovalo Světové zdravotnické organizaci (WHO):

 

“Výrobky, jejichž účelem je omezit škodlivé účinky tabáku, mají velký potenciál omezit zatížení onemocněními souvisejícími s kouřením. Tyto výrobky se mohou zařadit k nejvýznamnějším inovacím v oblasti zdraví v 21. století a zachránit až stovky milionů životů.„

 Letter to Margaret Chan from specialists in nicotine science and public health policy

 

 

Účinné snižování škodlivých účinků tabáku


Integrace sníženého rizika a přijetí stávajícími kuřáky

Má-li jakákoli alternativa bez kouře úspěšně a rychle snížit škodlivé účinky v porovnání s pokračováním kouření, musí tato alternativa splňovat dvě kritéria: musí být vědecky doloženo, že je podstatně méně škodlivá než cigarety, a musí být pro stávající kuřáky natolik uspokojující, že na ni zcela přejdou.

harma-reduction-eq-new-b

The Harm reduction equation presented at the E-cigarette summit by Clive Bates

 

Přední odborníci na regulaci tabáku si jsou vědomi, že úspěšné snižování škodlivých účinků závisí na přijetí alternativních výrobků kuřáky. Britská profesní organizace Royal College of Physicians v roce 2007 uvedla, že:

“Alternativní zdroje nikotinu musí být pro kuřáky přijatelné jako náhrada za cigarety…”

Zdroj: Zpráva poradního výboru Tobacco Advisory Group britské profesní organizace Royal College of Physicians

As early as 1979, Dr Ernst Wynder noted:

“Výzkum… by proto měl být zaměřen na vývoj [[výrobku], který obsahuje nejnižší možné množství škodlivých prvků z hlediska veškerých onemocnění souvisejících s tabákem, avšak který je přijatelný pro co největší segment kuřáků…”

Zdroj: Americká organizace Institute of Medicine, Clearing the Smoke: assessing the science base for tobacco harm reduction (citace: Wynder E, Branbury Conference on safer cigarettes (1979).


 

Základem našeho přístupu je vyvinout řadu výrobků bez kouře tak, aby každý kuřák namísto dalšího kouření cigaret měl k dispozici vhodnou alternativu, na kterou by mohl zcela přejít.

 

Pokračování kouření a odvykání kouření

Základ pro srovnání v našem hodnoticím rámci