Od svého prvního uvedení na trh v japonské Nagoji v roce 2014 byla Platforma 1 uvedena celostátně v Japonsku, Itálii a Švýcarsku. Od února 2018 je k dispozici ve významných městech ve více než 30 zemích. Miliony kuřáků se již rozhodly pro budoucnost bez kouře s Platformou 1.

K dosažení co možná nejpozitivnějšího dopadu na veřejné zdraví je nezbytné, aby dospělí kuřáci zcela přecházeli na alternativy bez kouře a současně aby nekuřáci nezačínali s kouřením.

V oblasti veřejného zdraví vyvstávají legitimní otázky, například zda výrobky bez kouře zvýší počty uživatelů tohoto typu výrobku nebo způsobí recidivu u bývalých kuřáků. Společnost PMI podnikla kroky, aby tyto obavy rozptýlila. Vytvořili jsme například komplexní program hodnocení vnímání a chování, který předchází uvedení výrobků na trh dlouhodobé sledovací studie tkteré monitorují potenciální neočekávané následky.

  

Jádrem našeho vývoje a hodnocení výrobků bez kouře je tvrdá věda

Vědecké metody, na nichž stojí vývoj a hodnocením našich výrobků bez kouře, jsou shodné s metodami používanými ve farmaceutickém průmyslu při vývoji nových léků. Dodržujeme vysoké vědecké standardy a naše programy jsou v souladu s návrhem doporučení vydaným americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro tabákové výrobky se sníženým rizikem (2012).

Poznejte naši vědu