Μια σειρά από προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου

Πιστεύουμε ότι η παροχή μιας σειράς εναλλακτικών που δεν παράγουν καπνό είναι σημαντική, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κάθε καπνιστής έχει τη δυνατότητα να βρει ένα προϊόν, το οποίο μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά.

Γιατί είναι σημαντικό;

iQos

Πλατφόρμα 1

Platform 2

Πλατφόρμα 2

Platform 3

Πλατφόρμα 3

Πλατφόρμα 4

Προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και ηλεκτρονικού ατμίσματος που περιέχουν νικοτίνη

Αναπτύσσουμε τέσσερις πλατφόρμες προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου, εκ των οποίων δύο είναι προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και δύο προϊόντα ηλεκτρονικού ατμίσματος. Όλες οι πλατφόρμες αναπτύχθηκαν με γνώμονα τον βασικό μας στόχο, να προσφέρουμε λιγότερο βλαβερές εναλλακτικές που οι ενήλικοι


Σε αυτή την κατηγορία, ο καπνός θερμαίνεται αντί να καίγεται, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά τα επίπεδα των βλαβερών χημικών ουσιών που παράγονται και εισπνέονται σε σχέση με τον καπνό του τσιγάρου.

Πλατφόρμα 1

Η Πλατφόρμα 1 χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θερμότητας, το οποίο θερμαίνει τον καπνό εντός συγκεκριμένου εύρους θερμοκρασίας. Εκτενή εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε σχέση με τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου σε σύγκριση με τα τσιγάρα.

Δείτε πώς λειτουργεί

Πλατφόρμα 2

Η Πλατφόρμα 2 βασίζεται στον σχεδιασμό του προϊόντος για να ελέγχεται η θέρμανση του καπνού εντός καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας. Μια πηγή θερμότητας από καύση άνθρακα στην άκρη παράγει θερμότητα χωρίς ηλεκτρικό σύστημα.

Μάθετε για την Πλατφόρμα 2

 

Τα προϊόντα ηλεκτρονικού ατμίσματος παρέχουν εισπνεόμενη νικοτίνη χωρίς να περιέχουν καπνό. Λειτουργούν ατμοποιώντας τη νικοτίνη.

Πλατφόρμα 3

Μια νέα πλατφόρμα που παράγει αερόλυμα νικοτίνης

Μάθετε για την Πλατφόρμα 3

Πλατφόρμα 4

Συσκευές, οι οποίες λειτουργούν με μπαταρία και ατμοποιούν ένα υγρό που περιέχει νικοτίνη.

Περισσότερα για την Πλατφόρμα 4

Τα τέσσερα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου

Μάθετε περισσότερα