Ακολουθείστε την κινούμενη εικόνα για να δείτε την Πλατφόρμα 1 σε δράση

 

 

 

Η πλατφόρμα 1 καλύπτει πλέον δύο ηλεκτρονικά συστήματα θερμαινόμενου καπνού. Το πρώτο είναι ένα σύστημα που αποτελείται από τρία μέρη, έναν φορτιστή τσέπης, μία βάση και μία θερμαινόμενη ράβδο καπνού. Το δεύτερο είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν που συνδυάζει τη βάση και τον φορτιστή σε μια ενιαία μονάδα και επιτρέπει πολλαπλές συνεχόμενες χρήσεις. Και τα δύο αυτά προϊόντα περιλαμβάνουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα που θερμαίνει τον καπνό εντός εύρους θερμοκρασίας που ελέγχεται με ακρίβεια και δεν υπερβαίνει τους 350°C. Αυτό επιτυγχάνεται με μια λεπίδα θέρμανσης, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα ως θερμαντικό στοιχείο και αισθητήρας θερμοκρασίας.

Όταν η θερμαινόμενη ράβδος καπνού εισέρχεται στη βάση, η λεπίδα θέρμανσης ενσωματώνεται στον καπνό. Μόλις ενεργοποιηθεί, η λεπίδα θέρμανσης θερμαίνει τον καπνό έως τους 350°C το μέγιστο. Καθώς λειτουργεί και ως αισθητήρας θερμοκρασίας, η λεπίδα θέρμανσης διασφαλίζει ότι η θερμοκρασία του καπνού δεν υπερβαίνει πότε τους 350°C. .

Η ολοκληρωμένη έκδοση της Πλατφόρμας 1 συνδυάζει τη βάση και τον φορτιστή σε μια ενιαία μονάδα που πρέπει να φορτιστεί μετά από τουλάχιστον 10 χρήσεις. Σε αντίθεση με τον αρχικό, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της Πλατφόρμας 1 επιτρέπει συνεχόμενες χρήσεις, μια δυνατότητα που μπορεί να παροτρύνει κάποιους καπνιστές να επιλέξουν μια καλύτερη εναλλακτική σε σχέση με τα τσιγάρα.

Η εισαγωγή ενός δεύτερου προϊόντος στο πλαίσιο της Πλατφόρμας 1 υποστηρίζει την προσέγγισή μας να αναπτύξουμε μια σειρά προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου, ώστε ο κάθε καπνιστής, ο οποίος διαφορετικά θα συνέχιζε να καπνίζει τσιγάρα, να μπορέσει να βρει μια εναλλακτική που θα του ταιριάζει και θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί αποκλειστικά.

Αποδείξαμε επιστημονικά ότι, κατά τη λειτουργία της Πλατφόρμας 1, δεν συντελείται καύση και το αερόλυμα που παράγεται περιέχει κατά μέσο όρο 90-95% χαμηλότερα επίπεδα Ε.Δ.Ε.Σ. σε σχέση με τον καπνό ενός τσιγάρου αναφοράς 3R4F που χρησιμοποιείται σε έρευνες για τα προϊόντα καπνού.

 

 

 

Για την Πλατφόρμα 1 έχει υποβληθεί αίτηση να αναγνωριστεί ως Προϊόν Καπνού Μειωμένου Κινδύνου στην Υπηρεσία FDA των Η.Π.Α.


Η Πλατφόρμα 1 είναι η πιο ανεπτυγμένη και πιο εξονυχιστικά αξιολογημένη πλατφόρμα μας που δεν παράγει καπνό τσιγάρου. Συγκεντρώσαμε εκτενή μη κλινικά και κλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτού του προϊόντος να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος τσιγάρων.

Consumers accept

Οι καπνιστές υιοθετούν τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου