Ακολουθείστε την κινούμενη εικόνα για να δείτε την Πλατφόρμα 1 σε δράση

No translation found for el - VideoFrame - NotSupportedError

 

 

 

Η Πλατφόρμα 1 αποτελείται από τρία μέρη: έναν φορτιστή τσέπης, μία βάση και μία θερμαινόμενη ράβδο καπνού. Η βάση είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί με μπαταρία και θερμαίνει τον καπνό εντός ενός εύρους θερμοκρασίας που ελέγχεται με ακρίβεια. Αυτό επιτυγχάνεται με μια λεπίδα θέρμανσης, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα ως θερμαντικό στοιχείο και αισθητήρας θερμοκρασίας.

Όταν η θερμαινόμενη ράβδος καπνού τοποθετείται στη βάση, η λεπίδα θέρμανσης εισέρχεται στον καπνό που περιέχεται στη ράβδο. Μόλις ενεργοποιηθεί, η λεπίδα θέρμανσης θερμαίνει τον καπνό έως τους 350°C το μέγιστο. Καθώς λειτουργεί και ως αισθητήρας θερμοκρασίας, η λεπίδα θέρμανσης διασφαλίζει ότι η θερμοκρασία της ράβδου καπνού δεν υπερβαίνει πότε τους 350°C. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος της ράβδου καπνού θερμαίνεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τους 250°C. .

Αποδείξαμε επιστημονικά ότι κατά τη λειτουργία της Πλατφόρμας 1, δεν συντελείται καύση και το αερόλυμα που παράγεται περιέχει κατά μέσο όρο 90-95% χαμηλότερα επίπεδα HPHCs σε σχέση με τον καπνό ενός τσιγάρου αναφοράς (3R4F) που χρησιμοποιείται σε έρευνες για τα προϊόντα καπνού.

 

 

 

A Modified Risk Tobacco Product application is filed with the US FDA for Platform 1.


Η Πλατφόρμα 1 είναι το πιο ανεπτυγμένο και το πιο εξονυχιστικά αξιολογημένο προϊόν μας που δεν παράγει καπνό τσιγάρου. Συγκεντρώσαμε εκτενή μη κλινικά και κλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δυνατότητα αυτού του προϊόντος να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος τσιγάρων.

Consumers accept

Οι καπνιστές υιοθετούν τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου