Η Πλατφόρμα 4 αναφέρεται στα προϊόντα ηλεκτρονικού ατμίσματος, τα οποία είναι συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία και παράγουν ένα αερόλυμα ατμοποιώντας ένα υγρό που περιέχει νικοτίνη. Τα προϊόντα ηλεκτρονικού ατμίσματος της εταιρείας μας είναι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία τελευταίας γενιάς και τη νέα τεχνολογία πλέγματος (mesh), η οποία επιλύει ορισμένα προβλήματα που παρουσιάζουν κάποια προϊόντα ηλεκτρονικού ατμίσματος που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά.


Τα προϊόντα MESH της εταιρείας είναι σχεδιασμένα ώστε να διασφαλίζουν την πυκνότητα και την ποιότητα του αερολύματος που παράγεται.

 

Ακολουθήστε την κινούμενη εικόνα για να δείτε πώς λειτουργεί η τεχνολογία MESH της Πλατφόρμας 4

 

 

 

Κλασικά προϊόντα ηλεκτρονικού ατμίσματος

Τα κλασικά ηλεκτρονικά τσιγάρα χρησιμοποιούν ένα σύστημα «πηνίου και φυτιλιού» για τη θέρμανση ενός διαλύματος που περιέχει νικοτίνη. Το φυτίλι απορροφά το υγρό που περιέχει νικοτίνη και το μεταφέρει σε ένα πηνίο ώστε να θερμάνει το υγρό και να παραχθεί ένα αερόλυμα σε μορφή ατμού. Σε αυτά τα συστήματα, η θερμοκρασία του θερμαντήρα μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με την ένταση της ρουφηξιάς στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αρκετές έρευνες κατέδειξαν ότι η ρουφηξιά σε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο όταν η στάθμη του υγρού είναι χαμηλή, δημιουργεί «ξηρές ρουφηξιές» που μπορούν να μεταβάλουν δραστικά τη χημική σύσταση του αερολύματος. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα επίπεδα ορισμένων επιβλαβών χημικών είναι πολύ υψηλότερα1,2 σε σχέση με τα επίπεδα που εντοπίζονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα με επαρκές υγρό.

 

MESH

Το τελευταίο προϊόν μας ηλεκτρονικού ατμίσματος χρησιμοποιεί πώματα κλειστού συστήματος για την αποφυγή αλλοίωσης και διαρροής του υγρού. Το θερμαντικό στοιχείο και το στόμιο είναι ενσωματωμένα στο αναλώσιμο πώμα για τη βελτίωση της υγιεινής του προϊόντος. Τρία βασικά στοιχεία αναπτύχθηκαν περαιτέρω, προκειμένου να αναδείξουν το νέο μας προϊόν ηλεκτρονικού ατμίσματος ως μια περισσότερο αποδεκτή εναλλακτική που δεν παράγει καπνό: ο θερμαντήρας πλέγματος, το σύστημα ελέγχου θερμότητας και το σύστημα ανίχνευσης χαμηλής στάθμης υγρού.

 

Το θερμαντικό στοιχείο πλέγματος

Το φυτίλι που χρησιμοποιείται επί του παρόντος εξαλείφεται και το πηνίο αντικαθίσταται από ένα μεταλλικό πλέγμα. Όταν το υγρό εισάγεται στον θερμαντήρα πλέγματος, η αυξημένη επιφάνεια που παρέχει το υλικό του πλέγματος συμβάλλει ώστε η θέρμανση του υγρού να πραγματοποιείται με μεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση με τα συστήματα φυτιλιού και πηνίου.

 

Τεχνολογία ελέγχου θερμότητας

Η θερμοκρασία του θερμαντήρα διατηρείται μεταξύ 200 - 220°C, αντί να κυμαίνεται ανάλογα με την ένταση της ρουφηξιάς.

 

Σύστημα ανίχνευσης χαμηλής στάθμης υγρού

Το «σύστημα ανίχνευσης χαμηλής στάθμης υγρού» θα μειώσει την ισχύ που παρέχεται στο θερμαντήρα πλέγματος όταν η στάθμη του υγρού πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, εξαλείφοντας τις «ξηρές ρουφηξιές».

  

 

Έχουμε αποδείξει επιστημονικά ότι η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων μας σε εσωτερικούς χώρους, εφόσον επιτρέπεται, δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα συνολικά.


[1] Hidden Formaldehyde in E-Cigarette Aerosols (Η φορμαλδεΰδη που «κρύβεται» στα αερολύματα ηλεκτρονικών τσιγάρων)

[2] How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General (Πώς ο καπνός προκαλεί ασθένειες: η βιολογία και η συμπεριφορική βάση των ασθενειών που οφείλονται στο κάπνισμα: έκθεση του Επικεφαλής Υγειονομικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α.).

 

Διαβάστε τα ευρήματά μας σχετικά με το θέμα αυτό

Τα τέσσερα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου

Μάθετε περισσότερα