Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση μιας σειράς προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου, τα οποία οι ενήλικοι καπνιστές, που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, θεωρούν αποδεκτά.

Βελτιώσεις στη δημόσια υγεία μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν ο μέγιστος δυνατός αριθμός από αυτούς τους υφιστάμενους ενήλικους καπνιστές αρχίσει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά εναλλακτικές που δεν παράγουν καπνό, οι οποίες έχουν επιστημονικά τεκμηριωμένο προφίλ μειωμένου κινδύνου σε σύγκριση με τα τσιγάρα.

 

 

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται μείωση του κινδύνου για τους καπνιστές

Γιατί τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου περιέχουν νικοτίνη;

δείτε γιατί