Οι κλινικές μελέτες που διεξάγουμε παρέχουν ανθρώπινα δεδομένα σχετικά με τη χρήση και την αποδοχή των προϊόντων μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου, καθώς και σχετικά με τη δυνατότητά τους να μειώνουν την έκθεση σε βλαβερές χημικές ουσίες και τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα σε σύγκριση με τη συνέχιση του καπνίσματος.

 

 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε εάν ένα προϊόν είναι πιθανόν να γίνει αποδεκτό από τους ενήλικους καπνιστές, διεξάγουμε κλινικές μελέτες Φαρμακοκινητικής/Φαρμακοδυναμικής

Για να αποδεχτούν οι ενήλικες καπνιστές τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου ως βιώσιμες εναλλακτικές αντί του καπνίσματος, είναι σημαντικό να νιώθουν ικανοποίηση παρόμοια με αυτήν των τσιγάρων. Σε αυτό το πλαίσιο σημασία έχει η γεύση, η αισθητήρια εμπειρία, το τελετουργικό και η πρόσληψη νικοτίνης. Οι φαρμακοκινητικές μελέτες μας μετρούν πόση νικοτίνη απορροφά το σώμα από ένα μόνο προϊόν που δεν παράγει καπνό τσιγάρου, και για πόσο διάστημα η νικοτίνη παραμένει στο σώμα. Μετράμε επίσης την ανάγκη του χρήστη να καπνίσει, όπως και την πρώτη εντύπωση του χρήστη από τη συνολική εμπειρία του προϊόντος.

 

Οι κλινικές μελέτες μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα επίπεδα των HPHCs στα οποία έχει εκτεθεί ο χρήστης

 

Τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα HPHCs. και οι Μελέτες Μειωμένης Έκθεσης της PMI επιβεβαιώνουν ότι, σε κλινικό περιβάλλον, οι καπνιστές που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου εκτίθενται ουσιαστικά σε λιγότερα HPHCs σε σύγκριση με τους καπνιστές που συνεχίζουν να καπνίζουν τσιγάρα. Η έκθεση του χρήστη σε HPHCs αφότου χρησιμοποιεί ένα από τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου μπορεί να υπολογιστεί προσδιορίζοντας τα επίπεδα των προϊόντων αποδόμησης που απορρέουν από αυτές τις ενώσεις, τα οποία είναι γνωστά ως «βιολογικοί δείκτες έκθεσης». .

 

 

Οι κλινικές μελέτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα

Μεταφράζεται η μείωση της έκθεσης που υπολογίζεται στις Μελέτες Μειωμένης Έκθεσης σε ευνοϊκά αποτελέσματα για την υγεία; Στόχος μας είναι να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα με τη βοήθεια των Μελετών Ανταπόκρισης στην Έκθεση.

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη 12μηνη μελέτη με την Πλατφόρμα 1 και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο τρίμηνο (Q2) του 2018.

Ένα παράδειγμα τελικού σημείου μέτρησης είναι το επίπεδο χοληστερόλης στο αίμα. Στο παρελθόν έχει αναφερθεί στην ιατρική βιβλιογραφία ότι το κάπνισμα προκαλεί μείωση της «καλής» χοληστερόλης HDL και αύξηση της «κακής» χοληστερόλης LDL. Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να βοηθήσει να αντιστραφεί η ανισορροπία μεταξύ HDL και LDL. Κατά τη διάρκεια των μελετών μας, διερευνήσαμε το κατά πόσο η στροφή σε προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου αποκαθιστά αυτήν την ισορροπία, η οποία είναι, μεταξύ άλλων παραμέτρων, ενδεικτική της ευνοϊκής μεταβολής του κινδύνου για τους συμμετέχοντες της μελέτης.

Όλες οι κλινικές μελέτες της εταιρείας μας διεξάγονται σε συνεργασία με Οργανισμούς Κλινικών Ερευνών (CROs) και σύμφωνα με την Ορθή Κλινική Πρακτική (Ο.Κ.Π.).Όλες οι μελέτες μας καταχωρίζονται στη διεύθυνση www.clinicaltrials.gov και τα τελευταία δεδομένα των μελετών μας δημοσιεύονται τακτικά σε peer review επιστημονικές δημοσιεύσεις ( δημοσιεύσεις με αξιολόγηση από ομότιμους επιστήμονες).


Our network

Find out where we conduct our clinical studies

Lab

How does PMI run clinical studies?

Clinical_Studies _Format_thumb

Our clinical trials at a glance