Διεξάγουμε μακροπρόθεσμες μελέτες και παρακολουθούμε γεγονότα που συνδέονται με τη χρήση από τους καταναλωτές, για να καταγράψουμε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους καπνιστές που στρέφονται στα προϊόντα μας.

Τα αποδεικτικά στοιχεία πριν από την εμπορική διάθεση που έχουμε μέχρι στιγμής συλλέξει σε σχέση με τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου είναι πολλά υποσχόμενα, όπως το ενδεχόμενο να παρουσιάζουν λιγότερους κινδύνους για τους καπνιστές που υιοθετούν πλήρως τη χρήση αυτών των προϊόντων σε σύγκριση με τη συνέχιση του καπνίσματος. Για να διαπιστώσουμε εάν τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους να έχουν πραγματικό θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τα προϊόντα ακόμη και μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά. Συλλέγουμε πληροφορίες για να επαληθεύσουμε κατά πόσο μειώνονται οι ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα και κατά πόσο υφίστανται ακούσιες συνέπειες κατά τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά.

Συλλέγουμε πληροφορίες για να επαληθεύσουμε κατά πόσο μειώνονται οι ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα και κατά πόσο υφίστανται ακούσιες συνέπειες κατά τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά. Συνδυάζουμε διάφορες προσεγγίσεις όπως, μεταξύ άλλων, παρακολούθηση της ασφαλείας, κλινικές μελέτες και επιδημιολογικές μελέτες, προκειμένου να αποκτούμε προοδευτικά μια όλο και πιο ξεκάθαρη εικόνα των δυνατοτήτων μείωσης του κινδύνου των προϊόντων μας.


Latest_versionLTA2 (2)-01

 

Παρακολούθηση της ασφαλείας για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν την υγεία από τους καταναλωτές

 

 

Έχουμε θεσπίσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ασφαλείας μετά την εμπορική διάθεση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να αναφέρουν οποιαδήποτε ανεπιθύμητα περιστατικά αφορούν την υγεία και σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου.

Παρακολουθούμε διαρκώς αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να εντοπίζουμε ενδεχόμενα ζητήματα ασφάλειας και να τα αναφέρουμε στις ρυθμιστικές αρχές, εφόσον είναι απαραίτητο.

 

 

Το πρώτο κύμα μελετών μας

 

Οι συγχρονικές (cross-sectional) μελέτες και οι μελέτες κοόρτης (cohort) που διεξάγουμε μάς βοηθούν να αξιολογούμε τη διάδοση και τα μοτίβα χρήσης του καπνού και της νικοτίνης και παρέχουν ενδείξεις για τις επιπτώσεις που έχουν τα προϊόντα της εταιρείας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου στην υγεία.

The learnings from the first wave of the Japanese Post-Market Cohort Study

Έχουμε προβεί σε εκτίμηση του αντίκτυπου στην υγεία του πληθυσμού από τη χρήση των προϊόντων μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου

 

 

Οι καπνιστικές συνήθειες των ανθρώπων ποικίλλουν σε σημαντικό βαθμό και οι ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι πολύπλοκες και χρειάζονται δεκαετίες για να εξελιχθούν. Πώς είναι επομένως δυνατόν να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της χρήσης των Π.Δ.Μ.Κ.* στην υγεία του συνολικού πληθυσμού προτού περάσουν μερικές δεκαετίες;

Προκειμένου να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο των Π.Δ.Μ.Κ.* στην υγεία του πληθυσμού, έχουμε δημιουργήσει ένα επιδημιολογικό μοντέλο που βασίζεται σε μαθηματικές προσομοιώσεις χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα που είναι δημοσίως διαθέσιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α.

 

See our source from the International Smoking Statistics

 

Το μοντέλο μας —το μοντέλο για την Επίπτωση στην Υγεία του Πληθυσμού— βασίστηκε στον επιπολασμό του καπνίσματος, στο ιστορικό μεμονωμένων καπνιστών και στο μέγεθος των πληθυσμών, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από διάφορες χώρες, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Συνδυάσαμε αυτά τα δεδομένα με τα ποσοστά θνησιμότητας από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα που έχει προσδιορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Το μοντέλο για την Επίπτωση στην Υγεία του Πληθυσμού που προέκυψε μάς βοηθά να πραγματοποιούμε εκτιμήσεις για διάφορα πολύπλοκα σενάρια, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διαφορετικές παραδοχές σχετικά με τις δυνατότητες των προϊόντων μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου να μειώνουν τον κίνδυνο σε σύγκριση με τη συνέχιση του καπνίσματος. Το μοντέλο ενσωματώνει, επίσης, δεδομένα για τους μη καπνιστές, παρέχοντας, ως εκ τούτου, μια εκτίμηση για τον συνολικό αντίκτυπο στην υγεία του πληθυσμού.

Οι εκτιμήσεις είναι πολύτιμες επειδή είναι διαθέσιμες σήμερα, προτού λάβουν χώρα τα πραγματικά αποτελέσματα της μακροπρόθεσμης μελέτης. Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα του μοντέλου υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου μπορούν να μειώσουν τη βλάβη που προκαλείται στον πληθυσμό από τις σοβαρές ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα.

 

 

Check our peer-reviewed publication on the model.

Check some of the model's estimates.