Τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου ενέχουν δυνητικά μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης για μεμονωμένους καπνιστές, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά, και έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον κίνδυνο για τον συνολικό πληθυσμό. Προκειμένου να προσδιοριστεί η πιθανή επίδρασή τους στον πληθυσμό, είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τα προϊόντα της εταιρείας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου και πώς θα συμπεριφερθούν οι χρήστες σε σχέση με αυτά τα προϊόντα.

 

 

PBA

   

What is the effect of RRPs

   

Η σημασία της επικοινωνίας

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι καταναλωτές ότι τα προϊόντα μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου δεν είναι ακίνδυνα. Σχεδιάστηκαν και απευθύνονται σε ενήλικους καπνιστές, οι οποίοι διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν. Αυτά τα προϊόντα δεν απευθύνονται σε μη καπνιστές ή πρώην καπνιστές. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική επικοινωνία με αποδέκτες τους σημερινούς καπνιστές παίζει καθοριστικό ρόλο. Όπως εξηγείται στην ενότητα Επίτευξη της Μείωσης του Κινδύνου, ο μεγαλύτερος δυνατός θετικός αντίκτυπος στην υγεία του πληθυσμού μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι σημερινοί καπνιστές χρησιμοποιούν αποκλειστικά προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου. Διεξήγαμε διάφορες μελέτες που βασίζονταν σε έρευνες και ερωτηματολόγια για να διερευνήσουμε τις συνέπειες της κυκλοφορίας προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου όσον αφορά τα εξής:

1. Συμπεριφορά ενήλικων καπνιστών σε σχέση με τη χρήση καπνού

2. Έναρξη της χρήσης καπνού από ενήλικους μη καπνιστές

3. Κατανόηση των καταναλωτών όσον αφορά τα μηνύματα των προϊόντων και αντίληψη των κινδύνων

Μπορείτε να διαβάσετε τα επιστημονικά poster και τις παρουσιάσεις μας για να ενημερωθείτε σχετικά με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα.

Τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου σχεδιάστηκαν για να επιτευχθεί μείωση της βλάβης που δημιουργεί το κάπνισμα. Απευθύνονται μόνο σε ενήλικους καπνιστές, οι οποίοι διαφορετικά θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν καπνό ή νικοτίνη. Δεν απευθύνονται σε καπνιστές, οι οποίοι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν καπνό ή νικοτίνη, ούτε σε άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ τσιγάρα ή άλλα προϊόντα καπνού. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο διακοπής καπνίσματος.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ

Δεσμευόμαστε να κοινοποιούμε τα αποτελέσματά μας, καθώς προχωρά η ανάπτυξη και η επιστημονική αξιολόγηση των προϊόντων μας. Διαβάστε τα σημαντικότερα ευρήματά μας με τα peer review υποστηρικτικά επιστημονικά άρθρα (αξιολόγηση από ομότιμους επιστήμονες), παρουσιάσεις και καταχωρισμένες κλινικές μελέτες.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ