Η διαδικασία ανάπτυξης των πλατφόρμων ακολουθεί την αρχή της «Ποιότητας βάσει σχεδιασμού». Αυτό σημαίνει ότι οι πλατφόρμες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να εξαλείφουν ή να μειώνουν τα επίπεδα των HPHCs που υπάρχουν στο αερόλυμα σε σχέση με αυτά που ανιχνεύονται στον καπνό των τσιγάρων.

Επιστήμη Αερολύματος

 

 

Τα σωματίδια πολύ μικρού μεγέθους, όπως σταγονίδια ή λεπτά στερεά σωματίδια, δεν επικάθονται όταν περιβάλλονται από αέριο, αλλά σχηματίζουν ένα αιωρούμενο μείγμα που ονομάζεται «αερόλυμα».

Η επιστήμη του αερολύματος διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου. Ο χημικός χαρακτηρισμός του εισπνεόμενου αερολύματος είναι απολύτως απαραίτητος, επειδή οι χημικές ουσίες του αερολύματος απορροφώνται από το σώμα και έχουν βιολογική επίδραση.

Ο καπνός των τσιγάρων είναι ένα είδος αερολύματος, το οποίο, εκτός από τα σταγονίδια νερού, περιέχει πάνω από 6.000 διαφορετικές χημικές ουσίες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει επίσης στερεά σωματίδια με βάση τον άνθρακα, τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα της καύσης του καπνού.

Τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και τα προϊόντα ηλεκτρονικού ατμίσματος παράγουν επίσης αερολύματα, αλλά έχουν πολύ διαφορετική σύνθεση από τον καπνό του τσιγάρου. Δεδομένου ότι αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν χωρίς καύση, τα αερολύματά τους δεν περιέχουν στερεά σωματίδια με βάση τον άνθρακα, παρά μόνο υγρά σταγονίδια.

 


Ο καπνός των τσιγάρων είναι ένα είδος αερολύματος, το οποίο, εκτός από τα σταγονίδια νερού, περιέχει πάνω από 6.000 διαφορετικές χημικές ουσίες που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει επίσης στερεά σωματίδια με βάση τον άνθρακα, τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα της καύσης του καπνού.

Ο κόσμος χρησιμοποιεί συχνά τη λέξη «άτμισμα» όταν αναφέρεται στη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ το ίδιο το αερόλυμα συχνά ονομάζεται «ατμός».


Χημεία Αερολύματος

Ποιες ενώσεις υπάρχουν στα αερολύματα των προϊόντων χωρίς καπνό τσιγάρου και στον καπνό του τσιγάρου;

 

Στην PMI μελετούμε, επί μία δεκαετία και πλέον, τη χημική σύνθεση διαφόρων αερολυμάτων.

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανονισμούς των υγειονομικών αρχών, όπως ο Π.Ο.Υ1ο FDA2 και ο Οργανισμός HC3, έχουμε ενοποιήσει μια λίστα με 58 χημικές ουσίες, σχετικές με την ανάλυση του καπνού του τσιγάρου και των αερολυμάτων χωρίς καπνό τσιγάρου.

Η λίστα περιέχει συστατικά που μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων, και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο τα προϊόντα μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μειώνουν τα συστατικά αυτά στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Μέσω της προσεκτικής παρατήρησης, είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε αποτελεσματικά τον στόχο μας να εξαλείψουμε ή να μειώσουμε σημαντικά αυτά τα συστατικά.

Εκτός από τα γνωστά συστατικά που έχουμε θέσει ως στόχο, διεξάγουμε επίσης αναλύσεις για να εντοπίσουμε συστατικά που μπορεί να προκύψουν από την εξέλιξη των προϊόντων μας. Οι επιστήμονες της εταιρείας μας έπρεπε να υπερβούν κάποιες δυσκολίες σε επίπεδο ανάλυσης προκειμένου να εντοπίσουν και να ποσοτικοποιήσουν αυτά τα συστατικά, λόγω της χημικής τους ποικιλομορφίας.

 

Platform 1 on average

Did you know?

Platform 1 on average emits 90-95% lower levels of HPHCs compared to a reference 3R4F research cigarette

Exploring the unknown

How do we screen for new compounds when we explore the unknown?

PMI 58 list of harmful

The PMI-58 list of harmful and potentially harmful constituents

What chemicals belong to the list of 58 components and why these ones?

[1] WHO Study Group on Tobacco Product Regulation Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation

[2] Harmful and Potentially Harmful Constituents in Tobacco Products and Tobacco Smoke; Established List

[3] Tobacco Reporting Regulations (SOR/2000-273)

Φυσική αερολύματος

Μέγεθος σωματιδίων αερολύματος

Το μέγεθος των σταγονιδίων σε οποιοδήποτε αερόλυμα προϊόντος που δεν παράγει καπνό τσιγάρου παίζει βασικό ρόλο στην εισπνοή. Τα σταγονίδια στα αερολύματα χωρίς καπνό τσιγάρου δεν έχουν όλα το ίδιο μέγεθος: εμπίπτουν στην κλίμακα των μικρομέτρων και τα περισσότερα σωματίδια πρέπει να είναι μικρότερα από 2,5 μικρόμετρα για να είναι εισπνεύσιμα.


 

 

 

Η μέτρηση του μεγέθους των σταγονιδίων από αερόλυμα προϊόντος που δεν παράγει καπνό τσιγάρου οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών, καθότι οι κλασικές μέθοδοι δεν είχαν σχεδιαστεί για τέτοιου είδους ευαίσθητα και ταχέως μεταβαλλόμενα συστήματα όπως τα αερολύματα χωρίς καπνό τσιγάρου.

Το σωστό μέγεθος των σωματιδίων διασφαλίζει ότι η πρόσληψη νικοτίνης είναι αποτελεσματική. Η παρακολούθηση του μεγέθους των σταγονιδίων δεν είναι απλώς σημαντική για την αξιολόγηση των βιολογικών αποτελεσμάτων της εισπνοής αερολυμάτων. Μας επιτρέπει, επίσης, ουσιαστικά να διαπιστώνουμε εάν τα προϊόντα μας παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

 

 

Aerosol Droplet Size Distribution Measurement Instruments

PD_Distribution-Measurement
Τα σταγονίδια πρέπει να είναι μικρότερα από 2.5 micrometers για να είναι εισπνεόμενα

Τα σταγονίδια του αερολύματος δεν έχουν όλα το ίδιο μέγεθος

 

Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

 

Τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου είναι επίσης σχεδιασμένα για να μειώνουν τον αριθμό των χημικών ουσιών που απελευθερώνονται σε έναν συγκεκριμένο χώρο, σε σύγκριση με τις ποσότητες που απελευθερώνονται από τον καπνό του τσιγάρου.

 


 


 

Laboratory

Assessing Indoor Air Quality for RRPs

Προϊόντα στο εργαστήριο και προϊόντα στην πραγματική ζωή

Σταθερότητα και Αξιοπιστία

 

 

 

Τι συμβαίνει όταν τα προϊόντα μας φεύγουν από το εργαστήριο; Επειδή μπορεί να παραμείνουν αποθηκευμένα για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτεθειμένα σε μεγάλες διακυμάνσεις των συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας, λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν αυτές τις παραμέτρους.

Λαμβάνουμε επίσης υπ' όψιν το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές συμπεριφορές καπνίσματος, και ότι αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από τις συνθήκες προσομοίωσης που δημιουργούμε στο εργαστήριο, εκτός εάν φροντίσουμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες συνήθειες καπνίσματος.

Επομένως, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι μετρήσεις μας ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες, δοκιμάζουμε τα προϊόντα μας σε διάφορες συνθήκες που προσομοιάζουν σε πιθανά σενάρια. Χρησιμοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα για να βελτιώνουμε διαρκώς τη σχεδίαση των πλατφόρμων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η σύνθεση του αερολύματος θα παραμείνει εντός καθορισμένων και κατανοητών παραμέτρων όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται στην πραγματική ζωή.

Execution stage IIS

Product Stability & Robustness

 

Η ανάπτυξη αξιόπιστων προϊόντων είναι μόνο το πρώτο βήμα προς ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου. Οι δοκιμές τοξικότητας, οι κλινικές μελέτες και η αποδοχή από τους καταναλωτές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που ανατροφοδοτούν διαρκώς τη σχεδίαση έτσι ώστε να επιτύχουμε τον υπέρτατο στόχο μας να είμαστε σε θέση να επηρεάζουμε θετικά την υγεία του πληθυσμού. .