Στις περισσότερες χώρες, οι στρατηγικές ελέγχου του καπνίσματος εστιάζουν σε μέτρα που αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση και αποσκοπούν στην αποτροπή της έναρξης, στη μείωση της κατανάλωσης και στην ενθάρρυνση της διακοπής. Αυτά τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο επιπολασμός του καπνίσματος κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αλλά είναι απίθανο να εξαλείψουν εντελώς το κάπνισμα. Πράγματι, με βάση τις τάσεις του πληθυσμού, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν κατά προσέγγιση 1-1,1 δισεκατομμύρια καπνιστές έως το 2025 (1 billion to 1.1 billion smokers by 2025), περίπου ίδιος αριθμός με σήμερα(1).

 

Η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων σε αυτό το πρόβλημα. Η κύρια πηγή του προβλήματος είναι γνωστή: δεκαετίες επιστημονικής έρευνας δείχνουν ότι βασική αιτία των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι τα  Επιβλαβή και Δυνητικά Επιβλαβή Συστατικά (HPHCs)  που δημιουργούνται από την καύση του καπνού.Η καύση προκαλεί τη δημιουργία, σε υψηλά επίπεδα, των περισσότερων βλαβερών χημικών ουσιών που εντοπίζονται στον καπνό του τσιγάρου.. Γι' αυτό αναπτύσσουμε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου* (Π.Δ.Μ.Κ.) για ενήλικους καπνιστές. Αποκαλούμε «δυνητικά μειωμένου κινδύνου προϊόντα» τα προϊόντα της εταιρείας μας που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου. Η αποκλειστική χρήση αυτών των προϊόντων ενδέχεται να είναι πολύ λιγότερο βλαβερή σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος.

 


Η καύση είναι αυτή που προκαλεί την παραγωγή της πλειονότητας των επιβλαβών χημικών ουσιών που ανιχνεύονται στον καπνό του τσιγάρου.
 

 

Μια εναλλακτική για καπνιστές, οι οποίοι διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν

 

Ο μόνος τρόπος να αποφύγει κανείς τελείως τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι να μην αρχίσει ποτέ να καπνίζει. Για τους υφιστάμενους καπνιστές, η καλύτερη επιλογή είναι να το κόψουν. Ωστόσο, για τους καπνιστές που διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, στόχος μας είναι να προσφέρουμε εναλλακτικές που δεν παράγουν καπνό, οι οποίες ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος. Σχεδιάζουμε τα προϊόντα αυτά ώστε να είναι ελκυστικά για τους υφιστάμενους ενήλικους καπνιστές και να μπορέσουν να αρχίσουν να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά.


Η προσφορά εναλλακτικών που δεν παράγουν καπνό στους ενήλικους καπνιστές αποτελεί λογικό συμπλήρωμα των στρατηγικών για τον έλεγχο του καπνίσματος. Δεδομένου του αριθμού των καπνιστών που θα συνεχίσουν να καπνίζουν τσιγάρα, είναι λογικό να τους προσφερθούν λιγότερο βλαβερές εναλλακτικές, εφόσον το επιτρέπει η τεχνολογία και εφόσον αυτά τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται. Αποτελεσματικές πολιτικές και ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να επιτρέπουν στους καπνιστές να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικά τεκμηριωμένα Προϊόντα Δυνητικά Μειωμένου Κινδύνου. Πρέπει επίσης να δίνουν τη δυνατότητα στους καπνιστές να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές, βασιζόμενοι σε ακριβείς πληροφορίες για αυτά τα προϊόντα. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι μπορεί να συνεχίσει να διασφαλίζεται η προστασία ευάλωτων πληθυσμών, όπως οι νέοι, όταν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 


Για αυτό αναπτύσσουμε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου για τους ενήλικους καπνιστές. Η αποκλειστική χρήση αυτών των προϊόντων μπορεί να είναι πολύ λιγότερο επιβλαβής από τη συνέχιση του καπνίσματος.

Γιατί τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου περιέχουν νικοτίνη;

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται μείωση του κινδύνου για τους καπνιστές

Tobacco regulation

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα καπνού και προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου

Η αυστηρή επιστημονική μέθοδος αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης και της αξιολόγησης προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου

Οι επιστημονικές μέθοδοι στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου είναι εμπνευσμένες από πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη φαρμακοβιομηχανία για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Τηρούμε υψηλά επιστημονικά πρότυπα και τα προγράμματά μας είναι ευθυγραμμισμένα με το προσχέδιο οδηγίας που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) στο Σχέδιο Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού Μειωμένου Κινδύνου (2012).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΣ

Γιατί είναι η καύση επιβλαβής;

Διαβάστε γιατί