Προκειμένου ένα προϊόν που δεν παράγει καπνό τσιγάρου να μειώσει με επιτυχία τη βλάβη, πρέπει να είναι λιγότερο επικίνδυνο –σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος– και να είναι μια αποδεκτή εναλλακτική για τους νυν ενήλικους καπνιστές, ώστε να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν αποκλειστικά. Εκτός από τη γεύση και άλλες αισθητήριες πτυχές, είναι σημαντικό η πρόσληψη νικοτίνης να είναι και αυτή παρόμοια με το τσιγάρο για να επιτευχθεί η αποδοχή από τους ενήλικους καπνιστές.

 

Τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου περιέχουν νικοτίνη – είναι επικίνδυνα;

 

Τα προϊόντα που περιέχουν καπνό ή/και νικοτίνη δεν είναι ακίνδυνα. Οι ανήλικοι, οι έγκυες ή οι θηλάζουσες μητέρες και τα άτομα με υφιστάμενες παθήσεις όπως καρδιοπάθειες, υψηλή αρτηριακή πίεση ή διαβήτη, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προϊόντα που περιέχουν καπνό ή νικοτίνη. Οι ανήλικοι, συγκεκριμένα, δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα που περιέχουν καπνό ή νικοτίνη.

Για παράδειγμα, όπως περιγράφεται στην Έκθεση του Surgeon General (Επικεφαλής Υγειονομικών Υπηρεσιών) των Η.Π.Α. του 2014, διάφορες μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι η κατανάλωση νικοτίνης από τους εφήβους μπορεί να βλάψει τη γνωστική ανάπτυξη1.

Ωστόσο, διάφορες ανεξάρτητες μελέτες έδειξαν ότι, αν και η νικοτίνη δεν είναι ακίνδυνη, δεν είναι η βασική αιτία που προκαλεί ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα2.

Οι περισσότερες βλαβερές επιπτώσεις που προκαλεί το κάπνισμα τσιγάρων οφείλονται στις χημικές ουσίες που δημιουργούνται όταν καίγεται ο καπνός.

Η εξάλειψη της καύσης και, ως εκ τούτου, η δραματική μείωση των επιπέδων των βλαβερών ενώσεων  –  γνωστές ως Επιβλαβή και Δυνητικά Επιβλαβή Συστατικά (HPHCs) – αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου.

Ταυτόχρονα με τη μείωση ή την εξάλειψη των HPHCs, στόχος μας είναι επίσης να προσφέρουμε μια ιεροτελεστία γεύσης και ένα επίπεδο νικοτίνης παρόμοιο με τα τσιγάρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ενήλικοι καπνιστές, οι οποίοι διαφορετικά θα συνέχιζαν να καπνίζουν, μπορούν να στραφούν αποκλειστικά στα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου.


 

“Η νικοτίνη από μόνη της δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και, εάν μπορούσε να παρέχεται σε μορφή που θα ήταν αποδεκτή και αποτελεσματική ως υποκατάστατο του τσιγάρου, θα μπορούσαν να σωθούν εκατομμύρια ζωές.”

― Read the report of the Tobacco Advisory Group

[1] The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General

[2] Read the report of the Surgeon General.