Οι προηγμένες τεχνολογικές και επιστημονικές λύσεις απαιτούν προηγμένα ρυθμιστικά εργαλεία Η προσφορά εναλλακτικών που δεν παράγουν καπνό στους ενήλικους καπνιστές μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο βλάβης. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση πρέπει να έχει την υποστήριξη των φορέων δημόσιας υγείας, επιπροσθέτως των υφιστάμενων προσπαθειών για την πρόληψη της έναρξης του καπνίσματος και την προτροπή της διακοπής του.


Η προοδευτική ρυθμιστική εποπτεία μπορεί να προστατέψει τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ενήλικοι καπνιστές έχουν πρόσβαση σε προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου, καθώς και σε ακριβείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες σε σχέση με αυτά. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι μια λογική προσέγγιση ως προς τη δημόσια υγεία.

Το σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική φύση των προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου. Πρέπει να εξασφαλίζει ότι τηρούνται συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης. Ισχυρά επιστημονικά στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν το προφίλ μειωμένου κινδύνου τους.

 


Η συμβολή μας μέχρι στιγμής

Η εκτενής αξιολόγησή μας της Πλατφόρμας 1 έχει υποβληθεί στους ρυθμιστικές αρχές σε διάφορες χώρες. Τον Δεκέμβριο του 2016, υποβάλαμε Αίτηση αξιολόγησης για Προϊόν Καπνού Μειωμένου Κινδύνου (Π.Κ.Μ.Κ.) προς τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α., καθώς και παρόμοιες αιτήσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές διαφόρων κρατών μελών της Ε.Ε.

EU submission Tobacco Product Directive

FDA Modified Risk Tobacco Product Application

FDA Premarket Tobacco Product Application