Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, η PMI υπέβαλε αίτηση αξιολόγησης για Προϊόν Καπνού Μειωμένου Κινδύνου στο Κέντρο για τα Προϊόντα Καπνού του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α (FDA). Η αίτηση καταρτίστηκε σύμφωνα με το Προσχέδιο Οδηγίας αναφορικά με τις Αιτήσεις σχετικά με Προϊόντα Καπνού Μειωμένου Κινδύνου, που εξέδωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α (FDA) το 2012.

Αιτήσεις αξιολόγησης για Προϊόντα Καπνού Μειωμένου Κινδύνου | Προσχέδιο Οδηγίας | FDA

 

Η αίτησή μας αντικατοπτρίζει την ενδελεχή επιστημονική αξιολόγηση που διεξήχθη στο πιθανό προφίλ μείωσης κινδύνου της Πλατφόρμας 1 σε σχέση με τα τσιγάρα.


Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α (FDA).ήταν η πρώτη ρυθμιστική αρχή παγκοσμίως, η οποία καθιέρωσε ένα πλαίσιο για την υποβολή των δεδομένων που απαιτούνται για να επιτραπούν οι ισχυρισμοί σε σχέση με προϊόντα μειωμένου κινδύνου ή/και μειωμένης έκθεσης. Στις 24 Ιανουαρίου 2018, η PMI παρουσίασε την Αίτηση σχετικά με Προϊόν Καπνού Μειωμένου Κινδύνου για την Πλατφόρμα 1 στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Προϊόντα Καπνού (Tobacco Products Scientific Advisory Committee – TPSAC) . 

On June 8, 2018, PMI submitted additional clinical results to the FDA to add to the extensive body of evidence already presented to the agency.

Η επιστημονική αξιολόγηση των αιτήσεών μας είναι σε εξέλιξη.

 

Έρευνα στο Cube και πέρα από αυτό

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ PMI