Πολλοί ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών δημόσιας υγείας, των επαγγελματιών υγείας και των ρυθμιστικών φορέων, αναγνωρίζουν πλέον ότι απαιτούνται νέες πολιτικές, οι οποίες θα συμπληρώνουν τις στρατηγικές πρόληψης και διακοπής καπνίσματος. Ένα παράδειγμα είναι η επιστολή που απηύθυναν προς τον Π.Ο.Υ. 53 διακεκριμένοι ειδικοί της δημόσιας υγείας το 2014:

 

“Η δυνατότητα των προϊόντων, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα, να περιορίσουν την επιβάρυνση που συνδέεται με τις σχετιζόμενες με το κάπνισμα ασθένειες είναι τεράστια και τα εν λόγω προϊόντα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις σημαντικότερες καινοτομίες του 21ου αιώνα – σώζοντας ίσως εκατοντάδες εκατομμύρια ζωές.”

 Letter to Margaret Chan from specialists in nicotine science and public health policy

 

 

Επίτευξη αποτελεσματικής μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα


Συνδυασμός μείωσης κινδύνου και αποδοχής από τους νυν καπνιστές

Προκειμένου οποιαδήποτε εναλλακτική που δεν παράγει καπνό να είναι επιτυχής, ως προς την άμεση μείωση της βλάβης σε σχέση με τη συνέχιση του καπνίσματος, πρέπει να πληροί δύο κριτήρια: πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι είναι πολύ λιγότερο επιβλαβής σε σύγκριση με το τσιγάρο και πρέπει να ικανοποιεί τους νυν καπνιστές, ώστε να αρχίσουν να τη χρησιμοποιούν αποκλειστικά.

harma-reduction-eq-new-b

The Harm reduction equation presented at the E-cigarette summit by Clive Bates

 

Κορυφαίοι ειδικοί σε θέματα πολιτικής για τα προϊόντα καπνού αναγνωρίζουν ότι η επιτυχής μείωση της βλάβης εξαρτάται από την αποδοχή των εναλλακτικών προϊόντων εκ μέρους των καπνιστών. Το 2007, το Royal College of Physicians (Βασιλικό Κολέγιο Ιατρών) του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι

“Οι εναλλακτικές πηγές πρόσληψης νικοτίνης πρέπει να είναι αποδεκτές από τους καπνιστές ως υποκατάστατα του τσιγάρου…”

A report by the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians

Ήδη από το 1979 ο Δρ. Ernst Wynder σημείωνε:

“Η έρευνα… θα πρέπει, ως εκ τούτου, να στραφεί προς την ανάπτυξη [[προϊόντος] που περιέχει τη χαμηλότερη δυνατή ποσότητα επιβλαβών στοιχείων για όλες τις ασθένειες που σχετίζονται με τα προϊόντα καπνού και το οποίο θα είναι επαρκώς αποδεκτό από τη μεγαλύτερη μερίδα των καπνιστών…”

Institute of Medicine (US) Clearing the Smoke: assessing the science base for tobacco harm reduction


 

Η προσέγγισή μας είναι να αναπτύξουμε μια σειρά προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου, ώστε κάθε καπνιστής, ο οποίος διαφορετικά θα συνέχιζε να καπνίζει τσιγάρα, να μπορέσει να βρει μια εναλλακτική που θα του ταιριάζει και θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί αποκλειστικά.

 

Συνέχιση του καπνίσματος και διακοπή του καπνίσματος

Βάση σύγκρισης στο πλαίσιο αξιολόγησής μας