Μετά την αρχική κυκλοφορία το 2014 στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, η Πλατφόρμα 1 διατέθηκε σε ολόκληρη την Ιαπωνία, την Ιταλία και την Ελβετία. Από τον Φεβρουάριο του 2018, είναι διαθέσιμη σε σημαντικές πόλεις σε περισσότερες από 30 χώρες. Εκατομμύρια καπνιστές έχουν ήδη επιλέξει την εναλλακτική που δεν παράγει καπνό που προσφέρει η Πλατφόρμα 1.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο υψηλότερος δυνατός θετικός αντίκτυπος στη δημόσια υγεία, είναι σημαντικό οι ενήλικοι καπνιστές να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εναλλακτικές που δεν παράγουν καπνό, ενώ ταυτόχρονα μεγάλοι πληθυσμοί μη καπνιστών να μην αρχίσουν το κάπνισμα.

Τίθενται εύλογα ερωτήματα όσον αφορά τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένου του αν τα προϊόντα που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που ξεκινούν το κάπνισμα ή πρώην καπνιστές να αρχίσουν ξανά το κάπνισμα. Η PMI έχει λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτούς τους προβληματισμούς. Για παράδειγμα, έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Αξιολόγησης Αντίληψης και Συμπεριφοράς πριν από την εμπορική διάθεση, καθώς και μακροχρόνιες μελέτες παρακολούθησης για να καταγράφουμε τυχόν ακούσιες συνέπειες.

  

Η αυστηρή επιστημονική μέθοδος αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπτυξης και της αξιολόγησης προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου

Οι επιστημονικές μέθοδοι στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των προϊόντων που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου είναι εμπνευσμένες από πρακτικές που χρησιμοποιούνται στη φαρμακοβιομηχανία για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Τηρούμε υψηλά επιστημονικά πρότυπα και τα προγράμματά μας είναι ευθυγραμμισμένα με το προσχέδιο οδηγίας που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) στο Σχέδιο Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού Μειωμένου Κινδύνου (2012).

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΑΣ