המטרה שלנו היא לפתח ולבדוק מגוון מוצרים ללא עשן שמעשנים בוגרים, שמעדיפים להמשיך לעשן, יסכימו לאמץ.

יתן להשיג שיפורים בבריאות הציבור רק אם מרבית המעשנים הבוגרים הנוכחיים הללו יעברו באופן מלא לחלופות ללא עשן שבוססו מדעית כבעלות פרופיל סיכון מופחת בהשוואה לסיגריות.

Realizing Risk Reduction

ניסיון להבין איך להפחית סיכון עבור מעשנים

מדוע מוצרים ללא עשן מכילים ניקוטין?

ראה מדוע