המחקרים הקליניים שלנו מספקים נתונים מבני אדם לגבי השימוש והאימוץ של המוצרים ללא-עשן שלנו, וגם לגבי לפוטנציאל שלהם להפחית חשיפה לכימיקלים מזיקים והפוטנציאל שלהם להפחית את הסיכון למחלות הקשורות-לעישון בהשוואה לעישון מתמשך.

 

על מנת להעריך אם קיימת אפשרות שמעשנים בוגרים יסכימו לאמץ מוצר כלשהו, אנו עורכים מחקרים קליניים פרמקוקינטיים/פרמקודינמיים

על מנת שמעשנים בוגרים יאמצו את המוצרים ללא עשן שלנו כחלופות ברות יישום, חשוב שהם יחוו סיפוק דומה לזה הניתן מסיגריות. טעם, חוויה חושית, טקסיות ואספקת ניקוטין חשובים בהקשר זה. המחקרים הפרמקוקינטיים שלנו מודדים כמה ניקוטין נספג בגוף ממנה יחידה של מוצר ללא עשן, וכמה זמן הוא נותר. אנו גם מודדים את הדחף של הנבדק לעשן בנוסף להתרשמות הראשונית של הנבדק מהחוויה הכללית עם המוצר.

 

מחקרים קליניים יכולים לעזור לנו להבין את רמות המרכיבים המזיקים או בעלי הפוטנציאל לנזק (HPHCs) אליהם נחשף נבדק

המוצרים ללא-עשן שלנו תוכננו כך שיפיקו רמות נמוכות משמעותית של HPHCs, ומחקרי החשיפה המופחתת של PMI מאששים כי מעשנים שעוברים למוצרים ללא עשן שלנו למעשה נחשפים לפחות HPHCs בהשוואה לאלו הממשיכים לעשן סיגריות במסגרת קלינית. ניתן להעריך את חשיפתו של הנבדק ל HPHCs אחרי המעבר לאחד מהמוצרים ללא עשן שלנו על-ידי קביעת רמות חומרי פירוק הנובעים מהמרכיבים הללו, המוכרים בתור סמנים ביולוגיים של חשיפה.

 

מחקרים קליניים יכולים לספק מידע אודות הסיכון לפיתוח מחלות הקשורות לעישון

האם ההפחתה בחשיפה שנמדדה במחקרי החשיפה המופחתת שלנו מתורגמת להשפעות בריאותיות חיוביות? אנו מנסים לענות על השאלה הזו באמצעות מחקרי תגובה לחשיפה.

השלמנו מחקר בן 12 חודשים עם פלטפורמה 1, ופרסמנו את התוצאות הנוגעות לששת החודשים הראשונים שלו. הנתונים מששת החודשים האחרונים של המחקר עוברים כעת בחינה וניתוח.

דוגמה למדד הערכה שכזה היא רמת הכולסטרול בדם. בעבר, כבר תואר בספרות הרפואית שעישון גורם לירידה בכולסטרול HDL ולעלייה בכולסטרול LDL. הפסקת עישון יכולה לעזור להפוך את חוסר האיזון בין HDL ל-LDL. במחקרים שלנו, בדקנו האם מעבר למוצרים ללא עשן משיב את האיזון הזה, יחד עם פרמטרים אחרים המצביעים על שינוי חיובי בסיכון של משתתפי המחקר.

כל המחקרים הקליניים שלנו מנוהלים בשיתוף פעולה עם ארגוני מחקרים קליניים (CROs), ומנוהלים תוך שימוש בהליכים קליניים נאותים (GCP). אנו רושמים את כל המחקרים שלנו   באתר  www.clinicaltrials.govומפרסמים בקביעות את הנתונים העדכניים ביותר שלנו בפרסומים מדעיים עם ביקורת עמיתים.

Our network

Find out where we conduct our clinical studies

Lab

How does PMI run clinical studies?

Clinical_Studies _Format_thumb

Our clinical studies at a glance