אנו עורכים מחקרים לטווח ארוך ומנטרים אירועים הקשורים לשימוש צרכנים על מנת לעקוב אחר ההשפעות לטווח ארוך על מעשנים שעוברים למוצרים שלנו.

 

העדויות שנאספו עד כה על המוצרים ללא עשן שלנו בשלב הטרום-שיווק מבטיחות מאוד, כמו למשל בכל הנוגע לפוטנציאל שלהם להשיג נזק מופחת לעומת המשך עישון עבור מעשנים שעוברים באופן מלא. כדי לבדוק אם המוצרים שלנו ממצים את הפוטנציאל שלהם להשיג השפעה חיובית על בריאות האוכלוסייה בעולם האמיתי, חשוב לנו לעקוב אחר המוצרים גם אחרי שהם הושקו לשוק. אנו אוספים מידע כדי לאשש שקיימת פחתה במחלות הקשורות לעישון, ולבדוק אם ישנן השלכות לא מכוונות בזמן ההשקה לשוק.

אנו משלבים מספר גישות, כולל מעקב בטיחות, מחקרים קליניים ומחקרים אפידמיולוגיים, על מנת להשיג תמונה בהירה יותר בנוגע לפוטנציאל הפחתת הסיכון של המוצרים שלנו.

Latest_versionLTA2 (2)-01

  

מעקב בטיחות לאיסוף מידע קשור לבריאות מצרכנים

הקמנו תוכנית מעקב בטיחות לאחר שיווק עבור צרכנים על מנת שיוכלו לדווח על אירועי בריאות חריגים כלשהם הקשורים לשימוש במוצרים ללא עשן שלנו.

אנו מנטרים את המידע הזה בעקביות על מנת לזהות בעיות בטיחות פוטנציאליות וכדי לדווח עליהן לרשויות הרגולטוריות בעת הצורך.

 

גל המחקרים הראשון שלנו

מחקרי חתך הרוחב ומחקרי העוקבה שלנו עוזרים לנו להעריך את השכיחות ואת הדפוסים של שימוש בטבק וניקוטין, ולספק סימנים אודות ההשפעות הבריאותיות של המוצרים ללא עשן שלנו.

 

הערכנו את מידת ההשפעה של המוצרים ללא עשן שלנו על בריאות האוכלוסייה

 

קיים גיוון רב בהרגלי העישון של אנשים, ומחלות הקשורות לעישון הן מורכבות ודורשות שנים כדי להתפתח. אם כך, איך ניתן להעריך את ההשפעה של השימוש במוצרים מופחתי סיכון (RRP)* על בריאות האוכלוסייה הכללית לפני שיעברו עשורים?

על מנת להעריך את השפעתם של מוצרים מופחתי סיכון* על הבריאות ברמת האוכלוסייה, בנינו מודל אפידמיולוגי המסתמך על סימולציות מתמטיות שמשתמשות בנתונים מהחיים האמיתיים שזמינים לציבור, ושעומד בדרישות מנהל המזון והתרופות האמריקאי.

בחן את המקור שלנו מהסטטיסטיקות הבינלאומיות לעישון

ביססנו את המודל שלנו — מודל ה"השפעה על בריאות האוכלוסייה" — על שכיחות העישון, היסטוריות עישון פרטניות וגודל האוכלוסיות, תוך שימוש בנתונים שנאספו ממדינות שונות, כגון ארה"ב, גרמניה, אנגליה ויפן. שילבנו את הנתונים הללו עם שיעורי התמותה של מחלות הקשורות לעישון שנקבעו על-ידי ארגון הבריאות העולמי.

מודל ה"השפעה על בריאות האוכלוסייה" שנוצר עוזר לנו להעריך את מגוון המצבים המורכבים, כולל הנחות שונות אודות הפוטנציאל להפחתת סיכון של המוצרים ללא עשן שלנו בהשוואה להמשך עישון. המודל משלב גם נתונים מאלו שאינם מעשנים, ובכך מעניק הערכה של ההשפעה על בריאות האוכלוסייה ככלל.

ההערכות הן רבות ערך מכיוון שהן זמינות היום, לפני שהושגו התוצאות בפועל ממחקר ארוך טווח. עד כה תוצאות המודל מצביעות על כך שהמוצרים ללא עשן שלנו יכולים להפחית את הנזק לאוכלוסייה שנגרם כתוצאה ממחלות משמעותיות הקשורות לעישון.