פיתוח פלטפורמות

מהו הבסיס המדעי לפיתוח המוצרים ללא עשן שלנו

בדיקת רעילות

אנו בודקים את המוצרים ללא עשן שלנו במבחנה ובגוף החי כדי לאמת את הפוטנציאל שלהם להפחתת הסיכון לבריאות האישית בהשוואה לעישון מתמשך

הערכה קלינית

המחקרים הקליניים שלנו מספקים מידע לגבי האופן שבו הגוף מגיב כשמעשנים עוברים למוצרים ללא עשן שלנו, ואיך תגובה זו שונה מעישון מתמשך או הפסקה למשך תקופת המחקרים הללו

תפיסה והתנהגות

אנחנו מעריכים את השפעתם של מסרים פוטנציאליים על צרכנים בוגרים, ואת האופן שבו הם עשויים להשפיע על תפיסת הסיכון שלהם ועל הסכמתם להשתמש במוצרים ללא עשן שלנו

הערכה לטווח ארוך

התוכנית שלנו מנטרת אירועים שקשורים לשימוש במוצרים ללא עשן שלנו וגם בוחנת את השפעות המעבר