הצעת חלופות ללא עשן למעשנים בוגרים עשויה להפחית את הסיכון לנזק. אנחנו מאמינים שעל גופי בריאות הציבור לתמוך בגישה זו, בנוסף למאמצים הקיימים למניעת התחלת עישון ועידוד הפסקה.


פיקוח רגולטורי מתקדם עשוי להגן על בריאות הציבור ובו-זמנית להבטיח שלמעשנים בוגרים תהיה גישה למוצרים ללא עשן, בנוסף למידע מדויק ולא מטעה אודותיהם. מתן גישה למידע מסוג זה הוא ביטוי לשימוש בהיגיון פשוט בהתייחסות לבריאות הציבור.

על התקינה המודרנית לקחת בחשבון את אופיים החדשני של מוצרים ללא עשן. עליה להבטיח עמידה בתקני איכות וביצוע ספציפיים. על פרופיל הסיכון המופחת שלהם להיות מודגם בהוכחות מדעיות איתנות.

 


התרומה שלנו עד כה

ההערכה והבדיקה המקיפות שביצענו עבור מוצר פלטפורמה 1 הוגשו לגופים רגולטוריים במספר מדינות. הגשנו בקשה למוצר טבק בעל סיכון מותאם/מופחת (MRTP) למנהל המזון והתרופות האמריקאי בדצמבר 2016, בנוסף לבקשות דומות שהוגשו לרשויות רגולטוריות במספר מדינות חברות באיחוד האירופי.

הגשה לאיחוד האירופי, צו למוצר טבק

בקשה ל-FDA בדבר מוצר טבק בעל סיכון מותאם/מופחת

בקשה ל-FDA בדבר מוצר טבק לפני שיווק