Platforma 1 obejmuje teraz dwa systemy elektronicznego podgrzewania tytoniu. Pierwszy składa się z trzech komponentów: przenośnej ładowarki, podgrzewacza i wkładu tytoniowego. Drugi to zintegrowany produkt łączący ładowarkę z podgrzewaczem, umożliwiający wielokrotne, nieprzerwane użytkowanie. Obydwa produkty wykorzystują elektroniczny system, który podgrzewa tytoń w precyzyjnie kontrolowanym zakresie temperatur nieprzekraczającym 350°C. Efekt ten jest uzyskiwany dzięki ostrzu grzewczemu, które pełni także funkcję czujnika temperatury.


Platforma 1 jest najbardziej rozwiniętym i najdokładniej ocenionym z naszych produktów bezdymnych. Zgromadziliśmy obszerne dane niekliniczne i kliniczne potwierdzające jej potencjał w dziedzinie obniżania ryzyka rozwoju chorób związanych z paleniem w porównaniu z kontynuacją palenia papierosów.

Zobacz na animacji, jak działa Platforma 1

Aby obejrzeć animację wcześniejszej wersji Platformy 1, kliknij tutaj.

Gdy wkład tytoniowy zostanie umieszczony w podgrzewaczu, ostrze grzewcze wsuwa się w tytoń. Po włączeniu ostrze grzewcze podgrzewa tytoń do maksymalnej temperatury 350°C. Pełni także funkcję czujnika temperatury, zapewniając, że nigdy nie przekroczy ona 350°C.

Zintegrowaną wersję Platformy 1 łączącą ładowarkę z podgrzewaczem należy ładować po 10 użyciach. W przeciwieństwie do pierwotnej wersji zintegrowany produkt w ramach Platformy 1 został zaprojektowany tak, aby umożliwić nieprzerwane stosowanie, co może zachęcić palaczy do przestawienia się na lepszą alternatywę dla papierosów.

Wprowadzenie drugiego produktu w ramach Platformy 1 wpisuje się w nasz koncept stworzenia oferty produktów bezdymnych umożliwiającej palaczom, którzy w przeciwnym razie kontynuowaliby palenie, znalezienie alternatywy pozwalającej na całkowite przestawienie się.

 

Wniosek dotyczący wyrobów tytoniowych o zredukowanym ryzyku jest składany w USA.
Amerykańska agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dla Platformy 1

Metodami naukowymi udowodniliśmy, że podczas korzystania z Platformy 1 nie dochodzi do spalania, a wytwarzany aerozol wykazuje średnio 90–95% niższe poziomy szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji (HPHCs) w porównaniu do dymu z papierosa referencyjnego 3R4F używanego w badaniach nad tytoniem.

thumb 3 and multi on blue

Technology Update: Platform 1

Consumers accept

Smokers are switching to our first smoke-free alternatives