Naszym celem jest tworzenie i ocena szeregu produktów bezdymnych, które zostaną uznane za akceptowalne przez pełnoletnich palaczy, którzy w przeciwnym razie kontynuowaliby palenie papierosów.

Poprawę zdrowia publicznego możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy maksymalna liczba obecnych pełnoletnich palaczy całkowicie przestawi się na bezdymne alternatywy, które mają znacząco niższy poziom ryzyka w porównaniu z papierosami.

 

 

Realizing Risk Reduction

Zrozum, w jaki sposób można obniżyć ryzyko dla palaczy

Dlaczego produkty bezdymne zawierają nikotynę?

Dowiedz się więcej