Nasze ustalenia

Naszym celem jest udostępnianie naszych wyników w miarę postępów na drodze rozwoju i oceny naukowej naszych produktów. Zapoznaj się z naszymi najważniejszymi ustaleniami i uzupełniającymi je prezentacjami, recenzowanymi artykułami i zarejestrowanymi badaniami klinicznymi.

Czego się dotąd dowiedzieliśmy…

Nasze podejście naukowe

Nasza ocena naukowa opiera się na współpracy i specjalistycznej wiedzy z dziedziny chemii, biologii, informatyki i medycyny. Inspiracją dla naszych praktyk był przemysł farmaceutyczny; są one zgodne z ramowymi wytycznymi wydanymi przez Centrum Wyrobów Tytoniowych Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków w 2012 (U.S. FDA’s Center for Tobacco Products).

Zrozum naszą ocenę naukową

Nasi naukowcy

Przy opracowaniu i ocenie naszych produktów bezdymnych pracuje ponad 400 naukowców i ekspertów naukowych. Regularnie przedstawiamy nasze wyniki podczas konferencji naukowych i tych tworzących regulacje prawne.

Poznaj naszych naukowców

Nasza sieć

Dysponujemy globalną siecią partnerów naukowych, a nasze centra badawczo-rozwojowe znajdują się w Szwajcarii i Singapurze.

Poznaj naszą sieć

Wirtualne zwiedzanie The Cube

Poznaj nasze laboratoria badawcze poprzez interaktywne zwiedzanie.

Zacznij zwiedzanie

Nasza biblioteka

Zapoznaj się z naszymi publikacjami naukowymi i zobacz najnowsze prezentacje na temat produktów bezdymnych.

Poznaj naszą bibliotekę naukową