Nasze badania kliniczne dostarczają danych pochodzących z badań z udziałem ludzi na temat używania i akceptacji naszych produktów bezdymnych, jak również ich potencjału do redukcji ekspozycji na szkodliwe substancje chemiczne oraz potencjału zmniejszenia ryzyka chorób związanych z paleniem, w porównaniu z kontynuacją palenia.

 

 

Aby ocenić, czy produkt może zostać zaakceptowany przez pełnoletnich palaczy, prowadzimy farmakokinetyczne i farmakodynamiczne badania kliniczne.

Aby pełnoletni palacze mogli zaakceptować nasze produkty bezdymne jako realną alternatywę palenia, muszą doświadczać satysfakcji podobnej do tej, jaką zapewniają papierosy. Wrażenia smakowe, sensoryczne, rytuały i dostarczanie nikotyny są ważne tym kontekście. Nasze badania farmakokinetyczne pozwalają zmierzyć, jaka ilość nikotyny z jednego produktu bezdymnego jest absorbowana przez organizm i jak długo się w nim utrzymuje. Mierzymy także chęć badanych do zapalenia papierosa oraz ich pierwsze ogólne wrażenia związane z kontaktem z produktem.

 

Badania kliniczne pomagają nam zrozumieć, na jakie stężenia substancji szkodliwych i potencjalnie szkodliwych (HPHCs) są narażane badane osoby.

 

Nasze produkty bezdymne są projektowane tak, by wytwarzać znacząco niższe stężenia substancji szkodliwych i potencjalnie szkodliwych (HPHCs), a prowadzone przez PMI w środowisku klinicznym badania obniżonej ekspozycji wykazały, że palacze, którzy przestawiają się na nasze produkty bezdymne, są narażeni na kontakt z zdecydowanie mniejszymi ilościami substancji szkodliwych i potencjalnie szkodliwych niż osoby kontynuujące palenie. Narażenie na kontakt z substancjami szkodliwymi i potencjalnie szkodliwymi (HPHCs) u osoby badanej można ocenić, określając poziomy produktów rozpadu tych związków, znanych jako biomarkery ekspozycji.

 

 

Badania kliniczne dostarczają informacji na temat ryzyka rozwoju chorób związanych z paleniem.

Czy obniżenie ekspozycji zmierzone w ramach naszych badań obniżonej ekspozycji przekłada się na skutki korzystne dla zdrowia? Naszym celem jest udzielenie odpowiedzi na to pytanie dzięki badaniom reakcji na ekspozycję.

W tej chwili trwa 12-miesięczne badanie dotyczące Platformy 1, a wyniki z pierwszych sześciu miesięcy będą dostępne w II kw. 2018 r.

Przykładem takiego końcowego punktu pomiarowego jest poziom cholesterolu we krwi. Poprzednio opisywano w literaturze medycznej, że palenie powoduje spadek poziomu cholesterolu HDL i wzrost poziomu cholesterolu LDL. Rzucenie palenia może pomóc w cofnięciu procesów skutkujących brakiem równowagi między cholesterolem HDL i LDL. W ramach naszych badań analizowaliśmy, czy przerzucenie się na produkty bezdymne pozwala przywrócić tę równowagę, niezależnie od innych parametrów sugerujących korzystną zmianę ryzyka u uczestników badania.

Wszystkie nasze badania kliniczne są prowadzone we współpracy z organizacjami badań klinicznych (CRO) i przebiegają w oparciu o zasady Dobrych Praktyk Klinicznych (GCP). Rejestrujemy nasze badania w witrynie www.clinicaltrials.gov i regularnie publikujemy najnowsze dane z badań w recenzowanych publikacjach naukowych.


Our network

Find out where we conduct our clinical studies

Lab

How does PMI run clinical studies?

Clinical_Studies _Format_thumb

Our clinical studies at a glance