Prowadzimy badania długoterminowe i monitorujemy zdarzenia powiązane z używaniem produktów przez konsumentów w celu śledzenia długofalowych efektów u palaczy, którzy przestawili się na nasze produkty.

Zgromadzone dotąd materiały dowodowe poprzedzające wprowadzenie na rynek naszych produktów bezdymnych są bardzo obiecujące, równie obiecujące jest ich potencjalnie mniejsze ryzyko w porównaniu z kontynuacją palenia w przypadku palaczy, którzy przestawili się całkowicie. Aby sprawdzić, czy nasze produkty ujawnią pełny potencjał związany z pozytywnym oddziaływaniem na zdrowie publiczne w realnych warunkach, musimy monitorować te produkty nawet po ich wprowadzeniu na rynek. Gromadzimy informacje, by sprawdzić, czy zachorowania na choroby odtytoniowe zmniejsza się i czy istnieją jakieś skutki używania nieznane w momencie wprowadzania produktu na rynek.

Łączymy wiele metod, jak monitorowanie bezpieczeństwa, badania kliniczne i epidemiologiczne, aby nieustannie budować coraz wyraźniejszy obraz potencjału naszych produktów związanego z obniżeniem ryzyka.


Latest_versionLTA2 (2)-01

 

 

Bezpieczny nadzór w celu zbierania informacji związanych ze zdrowiem od konsumentów

 

Stworzyliśmy program monitorowania bezpieczeństwa dla konsumentów po wprowadzeniu produktu na rynek, mający na celu rejestrowanie wszelkich niepożądanych zdarzeń dla zdrowia wynikających z używania naszych produktów bezdymnych.

Nieustannie monitorujemy te informacje, by wykrywać potencjalne nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem oraz w razie potrzeby zgłaszać je organom regulacyjnym.

 

Pierwszy etap naszych badań

Nasze badania przekrojowe i kohortowe pomagają nam ocenić powszechność i wzorce używania tytoniu i nikotyny oraz dostarczają nam sygnałów dotyczących wpływu naszych produktów bezdymnych na zdrowie.

Wnioski z pierwszego etapu badania kohortowego przeprowadzonego w Japonii po wprowadzeniu produktu na rynek

 

 

Oceniliśmy wpływ stosowania naszych produktów bezdymnych na stan zdrowia populacji

 

Nawyki ludzi związane z paleniem znacząco się różnią, a rozwój chorób odtytoniowych jest złożony i trwa dziesiątki lat. Czy jest więc możliwe ocenienie wpływu stosowania RRP* na ogólny stan zdrowia populacji, nim miną całe dekady?

Aby ocenić wpływ stosowania RRP* na ogólny stan zdrowia populacji, stworzyliśmy model epidemiologiczny oparty na symulacjach matematycznych, wykorzystujący publicznie dostępne dane rzeczywiste, zgodnie z zaleceniami amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

Zapoznaj się z naszym źródłem: International Smoking Statistics

Nasz model – model wpływu na zdrowie populacji – oparliśmy na powszechności palenia, indywidualnych historiach związanych z paleniem i wielkości populacji, wykorzystując dane z różnych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania i Japonia. We combined this data with the mortality rates of smoking-related diseases determined by the World Health Organization.

Uzyskany w ten sposób model wpływu na zdrowie populacji, który pomaga nam w ocenie szeregu złożonych scenariuszy, w tym różnych założeń dotyczących potencjału obniżenia ryzyka naszych produktów bezdymnych w porównaniu z kontynuacją palenia. Model obejmuje także dane dotyczące osób niepalących i dzięki temu zapewnia nam szacunkową ocenę wpływu na zdrowie całej populacji.

Prognozy te są cenne, gdyż są dostępne już dziś, zanim uzyskamy wyniki badań długoterminowych. Jak dotąd wyniki modelowania sugerują, że nasze produkty bezdymne mogą obniżyć szkodliwość dla populacji spowodowaną przez główne choroby związane z paleniem tytoniu.

 

Zapoznaj się z naszą recenzowaną publikacją dotyczącą tego modelu (dostępne w języku angielskim):.

Check some of the model's estimates.