Przejdź w dół

Rozwój Platformy

Jakie są podstawy naukowe rozwoju naszych produktów bezdymnych?

Ocena toksykologiczna

Dokonujemy oceny naszych produktów bezdymnych podczas badań in vitro i in vivo w celu weryfikacji ich potencjału obniżania ryzyka dla zdrowia poszczególnych osób w porównaniu z kontynuacją palenia.

Ocena kliniczna

Nasze badania kliniczne dostarczają informacji na temat reakcji organizmu po przestawieniu się na nasze produkty bezdymne oraz tego, jak różni się to od kontynuacji palenia lub jego rzucenia na czas badania.

Postrzeganie i zachowanie

Oceniamy wpływ potencjalnych komunikatów na pełnoletnich konsumentów oraz jak mogą one oddziaływać na ich postrzeganie ryzyka i używanie naszych produktów bezdymnych.

Ocena długoterminowa

Nasz program monitoruje wydarzenia powiązane z używaniem naszych bezdymnych produktów i związanych z nim efektów badawczych po przestawieniu się na nie.