Nasze produkty bezdymne mogą potencjalnie stanowić mniejsze ryzyko szkodliwości u tych palaczy, którzy całkowicie się na nie przestawią, oraz mogą zmniejszyć szkodliwość dla całej populacji. Aby określić prawdopodobny wpływ, jaki mogą one mieć na całą populację, musimy zrozumieć, jak nasze produkty bezdymne są postrzegane i w jaki sposób użytkownicy będą ich używać.

 

 

PBA

   

What is the effect of RRPs

   

Komunikacja jest kluczem

Istotne jest uświadomienie konsumentom, że nasze produkty bezdymne nie są wolne od ryzyka. Są one projektowane i przeznaczone dla pełnoletnich palaczy, którzy w przeciwnym razie kontynuowaliby palenie. Produkty te nie zostały opracowane dla osób niepalących ani byłych palaczy. Dlatego istotne jest, aby efektywną komunikacje kierować bezpośrednio do obecnych palaczy. Jak zostało wyjaśnione w sekcji Uzyskanie obniżenia ryzyka, największy pozytywny wpływ na stan zdrowia populacji można uzyskać tylko wtedy, gdy obecni palacze całkowicie przestawią się na produkty bezdymne.

Przeprowadziliśmy indywidualne badania ankietowe, aby zbadać efekt wprowadzenia produktów bezdymnych na:

1. Zachowania związane z używaniem tytoniu przez pełnoletnich palaczy

2. Rozpoczęcie używania tytoniu przez dorosłe osoby dotąd niepalące

3. Zrozumienie przez konsumentów komunikatów dotyczących produktów i percepcji ryzyka

Możesz zapoznać się z naszymi posterami i prezentacjami naukowymi, aby dowiedzieć się o najnowszych wynikach badań.

Produkty bezdymne zostały zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu szkodliwości palenia. Są przeznaczone wyłącznie dla pełnoletnich palaczy, którzy w przeciwnym razie kontynuowaliby palenie. Nie są przeznaczone dla osób, które rzuciły palenie lub przestały używać nikotyny, ani dla osób, które nigdy nie używały papierosów czy innych wyrobów tytoniowych. Ponadto produkty te nie powinny być wykorzystywane dla rzucania palenia.

Nasze ustalenia

Naszym celem jest udostępnianie naszych wyników w miarę postępów na drodze rozwoju i oceny naukowej naszych produktów. Zapoznaj się z naszymi najważniejszymi ustaleniami i uzupełniającymi je prezentacjami, recenzowanymi artykułami i zarejestrowanymi badaniami klinicznymi.

Czego się dotąd dowiedzieliśmy…