Proces rozwoju naszej platformy przebiega w oparciu o zasadę „Jakość dzięki precyzji w projektowaniu” („Quality by Design”). Oznacza to, że platformy są specjalnie zaprojektowane, by wyeliminować lub zmniejszyć poziomy szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji (HPHCs) w aerozolu w porównaniu z dymem papierosowym..

Nauka o aerozolach

 

 

Cząsteczki o bardzo niewielkich rozmiarach, jak kropelki cieczy lub cząsteczki ciał stałych, nie opadają, gdy są otoczone gazem; tworzą zawiesinę zwaną aerozolem.

Nauka o aerozolach odgrywa ważną rolę w rozwoju produktów bezdymnych. Właściwości chemiczne wdychanego aerozolu mają znaczenie zasadnicze, ponieważ substancje chemiczne występujące w aerozolu są pochłaniane przez organizm i wywołują skutki biologiczne.

Dym papierosowy jest rodzajem aerozolu; poza kropelkami wody zawiera ponad 6000 różnych substancji chemicznych; a przynajmniej tyle dotychczas zidentyfikowano. W dymie papierosowym występują także cząsteczki ciał stałych związków opartych na węglu, które powstają w procesie spalania tytoniu.

Produkty, w których następuje podgrzewanie tytoniu, oraz elektroniczne waporyzatory także wytwarzają aerozol, lecz jego skład bardzo różni się od składu dymu papierosowego. Ponieważ w tych produktach nie zachodzi spalanie, w ich aerozolach nie występują cząsteczki ciał stałych związków opartych na węglu, a wyłącznie kropelki cieczy.

 


Dym papierosowy jest rodzajem aerozolu; poza kropelkami wody zawiera ponad 6000 różnych substancji chemicznych; a przynajmniej tyle dotychczas zidentyfikowano. W dymie papierosowym występują także cząsteczki ciał stałych związków opartych na węglu, które powstają w procesie spalania tytoniu.

Konsumenci często używają słowa „wapowanie” w odniesieniu do e-papierosów; pochodzi ono od angielskiego słowa „vapor” oznaczającego „parę”.


Chemia aerozoli

Jakie związki występują w aerozolach bezdymnych i dymie papierosowym?

 

Koncern PMI bada skład chemiczny różnych aerozoli od ponad 10 lat.

W oparciu o wytyczne i przepisy organów ochrony zdrowia, jak WHO1, FDA2 i HC3, sporządziliśmy listę 58 substancji chemicznych, które są związane z analizą dymu papierosowego i aerozoli bezdymnych.

Lista ta zawiera składniki, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi — dlatego właśnie nasze produkty są projektowane z myślą o tym, by zmniejszyć zawartość tych składników do najniższego możliwego poziomu. Dzięki starannemu monitorowaniu jesteśmy w stanie określić, czy potrafimy skutecznie realizować cel polegający na wyeliminowaniu lub znaczącym zmniejszeniu ilości tych składników.

Poza badaniem znanych składników przeprowadzamy także analizy mające na celu identyfikację składników, jakie mogą się pojawić wskutek ewolucji naszych produktów. Nasi naukowcy musieli zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi analizy jakościowej i ilościowej tych składników, co nie było łatwe z powodu ich chemicznej różnorodności.

 

Platform 1 on average

Did you know?

Platform 1 on average emits 90-95% lower levels of HPHCs compared to a reference 3R4F research cigarette

Exploring the unknown

How do we screen for new compounds when we explore the unknown?

PMI 58 list of harmful

The PMI-58 list of harmful and potentially harmful constituents

What chemicals belong to the list of 58 components and why these ones?

[1] Raport Grupy Badawczej WHO ds. Regulacji Rynku Wyrobów Tytoniowych

[2] Szkodliwe i potencjalnie szkodliwe składniki wyrobów tytoniowycl i dymu tytoniowego; ustalona lista substancji

[3] Rozporządzenie dotyczące przejrzystości, sprawozdawczości i monitorowania związane z wyrobami tytoniowymi (SOR/200-273)

Fizyka aerozoli

Rozmiary cząsteczek aerozolu

Rozmiary kropelek występujących w każdym produkcie bezdymnym odgrywają kluczową rolę w jego wdychaniu. Kropelki cieczy występujące w aerozolach bezdymnych nie mają takich samych rozmiarów: ich rozmiary wyraża się w mikrometrach, a większość cząstek musi mieć rozmiar poniżej 2,5 mikrometra, by mogły być wdychane.


 

 

 

Pomiary rozmiarów kropelek cieczy w aerozolach bezdymnych doprowadziły do opracowania nowych technik, gdyż klasyczne metody nie były tworzone z myślą o tak precyzyjnych i szybko zmieniających się systemach, jak aerozole bezdymne.

Prawidłowy rozmiar cząsteczek zapewnia efektywne dostarczanie nikotyny. Śledzenie rozmiarów kropli jest ważne nie tylko z punktu widzenia oceny skutków biologicznych wdychania aerozolu. Pozwala nam także zrozumieć, czy nasze produkty będą zachowywać się identycznie w różnych warunkach.

 

 

Aerosol Droplet Size Distribution Measurement Instruments

PD_Distribution-Measurement
Kropelki musi mieć rozmiar poniźej 2,5 mikrometra, by mogły być wdychane.

Kropelki cieczy występujące w aerozolach bezdymnych nie mają takich samych rozmiarów.

 

Jakość powietrza w pomieszczeniach

 

Produkty bezdymne są także tworzone z myślą o zmniejszeniu ilości uwalnianych substancji chemicznych w danej przestrzeni w porównaniu z ilościami uwalnianymi w dymie papierosowym.

 


 


 

Laboratory

Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach dla RRP

Produkty w laboratorium i produkty w praktyce

Stabilność i Wytrzymałość

 

 

 

Co się dzieje, gdy nasze produkty opuszczają laboratorium? Mogą one być przechowywane przez pewien czas i narażone na różne warunki związane z wilgotnością i temperaturą, dlatego poświęcamy tym parametrom dużo uwagi.

Uwzględniamy także to, że różni ludzie zaciągają się w różny sposób, a zachowania te mogą bardzo się różnić od warunków, jakie symulujemy w laboratorium, chyba że uwzględnimy różnorodne sposoby zaciągania się.

Aby więc zapewnić, że nasze pomiary wiernie odzwierciedlają warunki rzeczywiste, badamy nasze produkty w różnych warunkach przypominających prawdopodobne scenariusze. Wykorzystujemy te wyniki do ciągłego doskonalenia naszych platform. W ten sposób zapewniamy, że podczas stosowania naszych produktów w rzeczywistych warunkach skład aerozolu utrzymuje się w ustalonym i zrozumiałym zakresie parametrów.

Execution stage IIS

Product Stability & Robustness

 

Opracowanie stabilnych produktów to zaledwie pierwszy krok na drodze do przyszłości bez dymu tytoniowego. Badania toksyczności, badania kliniczne i akceptacja konsumentów — wszystkie te elementy dostarczają nam cennych informacji, które są na bieżąco uwzględniane w procesie projektowym i pozwalają nam osiągnąć nasz ostateczny cel: wywieranie pozytywnego wpływu na stan zdrowia populacji.

 

 

Publications, posters and presentations