Po opracowaniu produktu i wykazaniu, że wytwarza on niższe poziomy szkodliwych i potencjalnie szkodliwych substancji w aerozolu w porównaniu z ich ilością w dymie papierosowym, produkt jest poddawany ocenie toksykologicznej.

 

 

 

Ocena toksykologiczna informuje nas, jak bardzo aerozol wytwarzany przez RRP jest szkodliwy dla procesów biologicznych organizmu w porównaniu z dymem papierosowym i czy szkody te mogą aktywować mechanizmy biologiczne, które mogą doprowadzić do rozwoju chorób związanych z paleniem.

Należy podkreślić, że same dane toksykologiczne same w sobie nie są wystarczającym dowodem na to, że przestawienie się na produkty bezdymne zmniejsza ryzyko w porównaniu z kontynuacją palenia papierosów; odpowiedź na to pytanie można uzyskać, przeprowadzając specjalnie zaprojektowane w tym celu badania kliniczne. Ocena toksykologiczna zapewnia jednak istotne wskazówki dotyczące obniżenia ryzyka i pozwala potwierdzić, że warto przejść do etapu badań klinicznych. Wyniki badań toksykologicznych mogą także uzupełniać dane z badań klinicznych.

 


Ocena toksyczności pozwala przewidzieć, czy dany produkt bezdymny może wiązać się z potencjalnie niższym ryzykiem szkodliwości w porównaniu z kontynuacją palenia.

 

 

Toksykologia regulacyjna skupia się na ocenie toksyczności produktów z użyciem komórek hodowanych w laboratorium oraz zwierząt laboratoryjnych. Głównym celem toksykologii regulacyjnej jest dostarczanie danych agencjom regulacyjnym dotyczących tego, czy nasze produkty spełniają określone przez nie kryteria akceptowalności. Kryteria te obejmują wymagania produkcyjne i stanowią warunek wstępny badań klinicznych. W przypadku produktów bezdymnych tytoniowych ich celem jest wykazanie, że toksyczność aerozolu wytwarzanego przez produkty bezdymne jest niższa niż dymu papierosowego.

Toksykologiczna ocena regulacyjna jest wykonywana zgodnie z Dobrymi Praktykami Laboratoryjnymi (GLP). GLP zapewniają jednolitość spójność, niezawodność, powtarzalność, jakość i integralność metodologii badań, a co za tym idzie – ich wyników.

 

 

 

PMI jest liderem w dziedzinie wykorzystywania biologii systemów i stosowania jej w toksykologii. Nie tylko wykorzystujemy w pełni większość dostępnych dziś najbardziej zaawansowanych metod biologicznych i obliczeniowych, lecz także jesteśmy liderem w dziedzinie rozwoju nowych metod, które mogą stać się nowymi standardami w przyszłości. Ponadto prowadzimy wszechstronny program weryfikacji, w ramach którego udostępniamy tworzone algorytmy i wygenerowane dane. Wykorzystując proces crowdsourcingu, udostępniamy ekspertom nasze pełne zbiory danych w celu ich analizowania i interpretacji oraz aktywnie porównujemy ich wnioski z naszymi.


 

Postępy metod toksykologii

Learn about methods in toxicology