Palenie tytoniu jest przyczyną wielu groźnych schorzeń i zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Strategie kontroli wyrobów tytoniowych w większości krajów skupiają się na metodach opartych na popycie i podaży, których celem jest zapobieganie rozpoczynaniu palenia, zmniejszanie konsumpcji i zachęcanie do rzucania palenia. Środki te zaowocowały spadkiem powszechności palenia w ciągu ostatnich trzech lat, lecz prawdopodobnie nie będą w stanie wyeliminować go całkowicie. Bazując na trendach populacyjnych, szacuje się, że w roku 2025 na świecie będzie około od 1 miliarda do 1,1 miliarda palaczy, podobnie jak dziś.

 

Nauka i technologia mogą i muszą odegrać rolę w tworzeniu rozwiązań tego problemu. Główne źródło problemu jest znane: dekady badań naukowych wykazały, że główną przyczyną chorób związanych z paleniem są szkodliwe i potencjalnie szkodliwe substancje (HPHCs) powstające podczas spalania tytoniu. To spalanie jest przyczyną powstania większości substancji szkodliwych wykrytych w dymie papierosowym. Dlatego właśnie opracowujemy ofertę produktów o obniżonym ryzyku (RRP) dla dorosłych palaczy. Produkty o obniżonym ryzyku określamy jako produkty wolne od dymu tytoniowego. Całkowite przestawienie się na te produkty ma potencjał, aby być znacznie mniej szkodliwe niż kontynuacja palenia.

 


To spalanie jest przyczyną powstania większości substancji szkodliwych wykrytych w dymie papierosowym.
 

 

Alternatywa dla palaczy, którzy nadal by palili.

 

Jedynym sposobem, by całkowicie uniknąć ryzyka chorób związanych z paleniem, to nie zaczynać palić. Dla palaczy najlepszą opcją jest rzucenie palenia. Jednak w przypadku palaczy, którzy chcieliby kontynuować palenie, naszym celem jest oferowanie bezdymnych alternatyw, które mają potencjał, aby zmniejszać ryzyko rozwoju chorób związanych z paleniem w porównaniu z kontynuacją palenia. Tworzymy te produkty tak, aby były akceptowalne dla obecnych pełnoletnich palaczy i by mogli się na nie całkowicie przestawić.


Proponowanie bezdymnych alternatyw pełnoletnim palaczom jest rozsądnym, uzupełniającym dodatkiem do dotychczasowych strategii kontroli rynku tytoniowego. W obliczu liczby palaczy, którzy kontynuują palenie, zasadne jest oferowanie im mniej ryzykownych alternatyw, jeśli technologia to umożliwia, a takie produkty mogą stać się dostępne. Skuteczne strategie i przepisy powinny zapewniać palaczom dostęp do popartych badaniami naukowymi produktów o obniżonym ryzyku. Powinny one umożliwiać palaczom dokonywanie świadomych wyborów w oparciu o wyczerpujące informacje na temat tych produktów. Równocześnie jesteśmy przekonani, że współpraca wszystkich interesariuszy pozwoli zapewnić ochronę grup szczególnie narażonych, jak młodzież.

 


Dlatego rozwijamy portfolio produktów bezdymnych dla pełnoletnich palaczy. Całkowite przestawienie się na te produkty ma potencjał, aby być znacznie mniej szkodliwe niż kontynuacja palenia.

Dlaczego produkty bezdymne zawierają nikotynę?

Zrozum, w jaki sposób można obniżyć ryzyko dla palaczy

Tobacco regulation

Przepisy regulujące rynek tytoniowy a produkty bezdymne

Rygorystyczne zasady naukowe to podstawa naszych prac związanych z tworzeniem i oceną produktów bezdymnych

Inspiracją dla zasad naukowych, stanowiących podstawę naszych prac związanych z rozwojem i oceną produktów bezdymnych, są praktyki przemysłu farmaceutycznego stosowane podczas opracowywania nowych leków. Postępujemy zgodnie z naukowymi standardami, a nasze programy są dostosowane do ramowych wytycznych publikowanych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w Wytycznych ramowych o wyrobach tytoniowych o zredukowanym ryzyku (2012).

Poznaj nasze materiały naukowe

Dlaczego spalanie jest szkodliwe

Przeczytaj dlaczego