Aby produkty bezdymne mogły obniżać ryzyko efektywnie, muszą zapewniać niższą szkodliwość dla zdrowia w porównaniu z kontynuowaniem palenia — i być akceptowalną alternatywą dla pełnoletnich osób palących, aby chcieli się na nią całkowicie przestawić. Poza smakiem i innymi aspektami sensorycznymi ważnym elementem na drodze do akceptacji u pełnoletnich palaczy jest przyjęcie dawki nikotyny porównywalnej jak w przypadku papierosów.

 

Produkty bezdymne zawierają nikotynę — czy nadal wiążą się z ryzykiem?

 

Produkty zawierające tytoń lub nikotynę nie są wolne od ryzyka. Osoby niepełnoletnie, kobiety ciężarne i matki karmiące oraz osoby cierpiące na takie schorzenia, jak choroby serca, wysokie ciśnienie krwi lub cukrzyca, nie powinny używać tytoniu ani produktów zawierających nikotynę. Szczególnie osoby niepełnoletnie nie powinny mieć dostępu do tytoniu ani produktów zawierających nikotynę.

W raporcie Głównego Lekarza USA z 2014 r. opisano na przykład szereg badań na zwierzętach, które wykazały, że spożywanie nikotyny przez nastolatków może upośledzać rozwój funkcji poznawczych1.

Kilka niezależnych badań wykazało jednak, że choć nikotyna nie jest pozbawiona ryzyka, nie stanowi ona głównej przyczyny chorób związanych z paleniem2.

Przyczyną większości szkodliwych skutków palenia papierosów są związki chemiczne, które powstają podczas spalania tytoniu.

Eliminacja spalania i związane z nim istotne obniżenie poziomów szkodliwych związków — określanych szkodliwymi i potencjalnie szkodliwymi substancjami (HPHCs) — to podstawa rozwoju produktów bezdymnych.

Choć zamierzamy obniżyć ilość lub wyeliminować szkodliwe i potencjalnie szkodliwe substancje, naszym celem jest także zapewnienie rytuału, smaku i stężenia nikotyny porównywalnego z występującym w papierosach: w ten sposób chcemy zapewnić pełnoletnim palaczom, którzy w innych okolicznościach kontynuowaliby palenie, możliwość przestawienia się całkowicie na te produkty.


 

„Nikotyna sama w sobie nie jest szczególnie niebezpieczna, a jeśli dałoby się ją efektywnie udostępniać w akceptowalnej postaci jako substytut papierosów, można byłoby ocalić miliony ludzi”.

― Zapoznaj się z raportem Grupy doradczej ds. tytoniu

[1] Skutki zdrowotne palenia – 50 lat postępu: Raport Głównego Lekarza

[2] Raport Głównego Lekarza.