Proponowanie bezdymnych alternatyw pełnoletnim palaczom może zmniejszyć ryzyko szkodliwości. Naszym zdaniem to podejście powinno być wspierane przez podmioty odpowiedzialne za zdrowie publiczne, jako uzupełnienie dotychczasowych wysiłków mających na celu zapobieganie rozpoczynaniu palenia i zachęcanie do jego rzucenia.


Postępowy nadzór regulacyjny pomaga chronić zdrowie społeczeństwa, zapewniając pełnoletnim palaczom dostęp do produktów bezdymnych, jak również dokładnych i niewprowadzających w błąd informacji na ich temat. Dostęp do takich informacji to zdroworozsądkowe podejście do zdrowia publicznego.

Nowoczesne przepisy powinny uwzględniać nowatorski charakter produktów bezdymnych. Powinny one zapewniać przestrzeganie norm dotyczących jakości i wydajności. Solidne dowody naukowe powinny wykazywać ich profil obniżonego ryzyka.

 


Nasz dotychczasowy wkład

Nasza obszerna ocena Platformy 1 została przedstawiona organom regulacyjnym w kilku krajach. W grudniu 2016 r. złożyliśmy wniosek dotyczący wyrobów tytoniowych o zredukowanym ryzyku w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA); podobne wnioski trafiły do organów regulacyjnych kilku państw członkowskich UE.

Tobacco regulations and smoke free products

Wbiosek dotyczący dyrektywy UE o wyrobach tytoniowych

Tobacco regulations and smoke free products

Wniosek do FDA dotyczący wyrobów tytoniowych o zredukowanym ryzyku

Tobacco regulations and smoke free products

Wniosek do FDA dotyczący wyrobów tytoniowych przed wprowadzeniem na rynek