W dniu 5 grudnia 2016 r. koncern PMI złożył w Centrum ds. Wyrobów Tytoniowych (Center for Tobacco Products) amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków wniosek dotyczący wyrobów tytoniowych o zredukowanym ryzyku (MRTP). Wniosek został przygotowany zgodnie z ramowymi wytycznymi FDA w sprawie wyrobów tytoniowych o zredukowanym ryzyku (MRTP) wydanymi w 2012 r.

Wnioski w sprawie wyrobów tytoniowych o zredukowanym ryzyku (MRTP) | Wytyczne ramowe | FDA

Nasz wniosek odzwierciedla przeprowadzoną dokładną ocenę naukową dotyczącą profilu potencjalnego obniżenia ryzyka związanego z Platformą 1 w porównaniu z papierosami.


Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) to pierwsza agencja regulacy na na świecie, która stworzyła ramy kwalifikacji dla przedstawiania danych niezbędnych do wydania zgody na publikowanie komunikatów (claims) dotyczących produktów o obniżonym ryzyku i/lub produktów o obniżonej ekspozycji. W dniu 24 stycznia 2018 r. koncern PMI przedstawił Naukowej Komisji Doradczej ds. zastosowań wyrobów tytoniowych (Tobacco Products Scientific Advisory Committee — TPSAC) wniosek dotyczący wyrobów tytoniowych o zredukowanym ryzyku (MRTP) dla Platformy 1. 

Ocena naukowa naszych wniosków jest obecnie w toku.