Od premiery, która miała miejsce w roku 2014 w japońskim mieście Nagoja, Platforma 1 została także wprowadzona w całej Japonii, Włoszech i Szwajcarii. Od lutego 2018 r. jest ona dostępna w największych miastach w ponad 30 krajach. Miliony palaczy już wybrały przyszłość bez dymu tytoniowego, korzystając z Platformy 1.

Aby wpływ na zdrowie publiczne był jak największy, pełnoletni palacze muszą całkowicie przestawić się na bezdymne alternatywy. Jednocześnie, liczba osób rozpoczynających palenie musi być jak najniższa.

Pojawiają się uzasadnione pytania dotyczące zdrowia publicznego – czy produkty bezdymne spowodują wzrost liczby palaczy albo powrót do palenia przez osoby, które rzuciły palenie. Koncern PMI podejmuje kroki mające na celu rozwianie tych obaw. Dla przykładu, stworzyliśmy wszechstronny program oceny postrzegania i zachowań poprzedzający wprowadzenie produktów na rynek, prowadzimy także długofalowe badania analityczne mające na celu monitorowanie nieprzewidzianych skutków.

  

Rygorystyczne zasady naukowe to podstawa naszych prac związanych z tworzeniem i oceną produktów bezdymnych

Inspiracją dla zasad naukowych, stanowiących podstawę naszych prac związanych z rozwojem i oceną produktów bezdymnych, są praktyki przemysłu farmaceutycznego stosowane podczas opracowywania nowych leków. Postępujemy zgodnie z naukowymi standardami, a nasze programy są dostosowane do ramowych wytycznych publikowanych przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w Wytycznych ramowych o wyrobach tytoniowych o zredukowanym ryzyku (2012).

Poznaj nasze materiały naukowe