Pratite animaciju da biste videli Platformu 1 u radu

Kliknite ovde i pogledajte animaciju ranije verzije Platforme 1.

 

 

Platforma 1 sada obuhvata naša dva elektronska sistema za zagrevanje duvana. Prvi sistem se sastoji od tri komponente: džepnog punjača, držača i patrona nesagorevajućeg duvana. Drugi sistem je integrisani proizvod koji predstavlja kombinaciju držača i punjača u jednom proizvodu koji se može više puta uzastopno koristiti. Oba proizvoda sadrže elektronski sistem koji zagreva duvan unutar precizno kontrolisanog temperaturnog opsega koji ne prelazi 350°C. Ovo se postiže pomoću oštrice grejača, koja služi i kao grejač i kao temperaturni senzor.

Kada se patrona nesagorevajućeg duvana ubaci u držač, oštrica grejača ulazi u duvan. Kada se uključi, oštrica grejača zagreva duvan do maksimalne temperature od 350°C. U svojstvu temperaturnog senzora, oštrica grejača obezbeđuje da temperatura duvana nikada ne pređe 350°C.

Integrisana verzija Platforme 1 je kombinacija držača i punjača u jednom proizvodu koji se mora napuniti nakon najmanje 10 upotreba. Za razliku od prvobitne, integrisana Platforma 1 je napravljena tako da omogućava uzastopno korišćenje, što neke pušače može podstaći da pređu na bolju alternativu od cigareta.

Uvođenje drugog proizvoda pod Platformom 1 je u skladu sa našim pristupom koji podrazumeva razvoj niza proizvoda bez duvanskog dima, kako bi svaki pušač koji bi inače nastavio da puši cigarete mogao da pronađe odgovarajuću alternativu koja mu omogućava da u potpunosti pređe na nju.

Naučno smo dokazali da tokom korišćenja Platforme 1 ne dolazi do sagorevanja i da nastali aerosol sadrži u proseku 90-95% manje HPHC sastojaka (štetnih i potencijalno štetnih sastojaka) od dima referentne 3R4F cigarete korišćene u duvanskim istraživanjima.

 

 

 

Podneli smo zahtev američkoj Upravi za hranu i lekove (FDA) za našu Platformu 1 u okviru kategorije duvanskih proizvoda sa modifikovanim rizikom.


Platforma 1 je naša najrazvijenija i najtemeljnije ispitana platforma proizvoda koji zagrevaju, a ne sagorevaju duvan. Prikupili smo opsežne nekliničke i kliničke podatke da bismo potkrepili njen potencijal za smanjenje rizika od nastanka oboljenja povezanih sa pušenjem u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta.

Consumers accept

Pušači prelaze na naše bezdimne alternative