Pratite animaciju da biste videli Platformu 1 u radu

No translation found for sr - VideoFrame - NotSupportedError

 

 

 

Platforma 1 se sastoji od tri komponente: džepnog punjača, držača i patrone nesagorevajućeg duvana. Držač je elektronski sistem koji radi na baterije i zagreva duvan unutar precizno kontrolisanog temperaturnog opsega. Ovo se postiže pomoću oštrice grejača, koja služi i kao grejač i kao temperaturni senzor.

Kada se patrona nesagorevajućeg duvana ubaci u držač duvana, oštrica grejača ulazi u duvan. Kada se uključi, oštrica grejača zagreva duvan do maksimalne temperature od 350 °C. U svojstvu temperaturnog senzora, oštrica grejača obezbeđuje da temperatura duvana nikada ne pređe 350°C. Zapravo, najveći deo duvana se greje do temperature niže od 250°C.

Naučno smo dokazali da tokom korišćenja Platforme 1 ne dolazi do sagorevanja, i da nastali aerosol sadrži u proseku 90-95% manje HPHC sastojaka (štetnih i potencijalno štetnih sastojaka) od dima referentne 3R4F cigarete korišćene u istraživanjima duvana

 

 

 

A Modified Risk Tobacco Product application is filed with the US FDA for Platform 1.


Platforma 1 je naš najrazvijeniji i najtemeljnije ispitan bezdimni proizvod. Prikupili smo opsežne nekliničke i kliničke podatke da bismo potkrepili njen potencijal za smanjenje rizika od nastanka oboljenja povezanih sa pušenjem u poređenju sa nastavkom pušenja cigareta.

Consumers accept

Pušači prelaze na naše bezdimne alternative