Platforma 4 se odnosi na naše proizvode sa e-parom, a to su uređaji na baterije koji proizvode aerosol isparavanjem tečnosti sa nikotinom. Naši proizvodi sa e-parom obuhvataju uređaje koji koriste najsavremenija tehnološka dostignuća, kao i MESH, našu novu tehnologiju sa e-parom zahvaljujući kojoj smo uspeli da prevaziđemo određene probleme koje su prouzrokovali neki proizvodi sa e-parom koji se trenutno nalaze na tržištu.


Dizajn naših MESH proizvoda garantuje doslednost i kvalitet po pitanju proizvedenog aerosola.

 

Pratite animaciju da biste videli Platformu 4 i našu novu MESH tehnologiju u radu

 

 

 

Klasični proizvodi sa e-parom

Za zagrevanje rastvora koji sadrži nikotin, klasične e-cigarete koriste grejač i materijal za natapanje. Materijal privlači tečnost koja sadrži nikotin na grejač i tečnost se zagreva, a isparava aerosol. U ovim sistemima, temperatura u grejaču može značajno da varira, što zavisi i od toga koliko jako se uvlači aerosol e-cigarete. Nekoliko istraživanja je pokazalo da korišćenje e-cigarete kada je nivo tečnosti nizak ima za rezultat „uvlačenje na suvo”, koje drastično menja sastav aerosola. U ovakvim uslovima nivo velikog broja štetnih materija se značajno povećava1,2 u poređenju sa nivoom u e-cigaretama u kojima ima dovoljno tečnosti.

 

MESH

Naš najnoviji proizvod sa e-parom ima poklopac zatvorenog tipa koji sadrži e-tečnost i onemogućava da korisnik dođe u dodir sa tečnošću ili da ona procuri. Radi poboljšanja higijenskih uslova, element za zagrevanje i nastavak za usta su ugrađeni u potrošni poklopac. Kako bismo naš najnoviji proizvod sa e-parom učinili prihvatljivijom bezdimnom alternativom, dodatno smo unapredili tri glavna elementa: mrežasti grejač, sistem za kontrolu zagrevanja i sistem za detekciju niskog nivoa tečnosti.

 

Element koji koristi MESH
tehnologiju zagrevanja

Odbacili smo materijal koji se trenutno koristi, a grejač smo zamenili metalnim mrežastim grejačem. Kada tečnost dođe do mrežastog grejača, zahvaljujući većoj površini koju omogućava mrežasti grejač, zagrevanje tečnosti je ujednačenije u odnosu na klasične sisteme zagrevanja.

 

Tehnologija kontrole zagrevanja

Temperatura grejača se održava između 200 i 220°C i ne menja se u zavisnosti od jačine uvlačenja.

 

Sistem detekcije niskog nivoa tečnosti

Sistem detekcije niskog nivoa tečnosti prekida dovod energije u mrežasti grejač ako je nivo tečnosti ispod određenog nivoa, čime se onemogućava „uvlačenje na suvo”.

  

 

Naučno smo dokazali da korišćenje naših e-cigareta u zatvorenim prostorijama, u kojima je to dozvoljeno, ne utiče negativno na celokupan kvalitet vazduha u prostoriji.


[1] Skriveni formaldehid u aerosolima e-cigareta

[2] Na koji način duvanski dim uzrokuje oboljenje: Biološka i bihejvioralna osnova za oboljenje prouzrokovano pušenjem: Izveštaj generalnog direktora za javno zdravlje SAD.

 

Pročitajte naše nalaze od značaja za ovu temu

Naša četiri bezdimna proizvoda

Saznajte više