Naše kliničke studije obezbeđuju humane podatke o korišćenju i prihvatanju naših bezdimnih proizvoda, kao i o njihovom potencijalu za smanjenje izloženosti štetnim hemikalijama i potencijalu za smanjenje rizika od oboljenja povezanih sa pušenjem, u poređenju sa nastavkom pušenja.

 

 

Da bismo procenili da li bi proizvod mogao da bude prihvatljiv punoletnim pušačima, sprovodimo kliničke studije farmakokinetike/farmakodinamike

Da bi punoletni pušači prihvatili naše bezdimne proizvode kao održivu alternativu pušenju, važno je da iskuse zadovoljstvo slično onom koje im pružaju cigarete. U ovom kontekstu su važni ukus, senzorno iskustvo, ritual i isporuka nikotina. Naše farmakokinetičke studije mere koja količina nikotina iz pojedinačnog bezdimnog proizvoda se apsorbuje u telu, i koliko dugo ona ostaje prisutna. Takođe merimo i nagon ispitanika za pušenjem, kao i njegov prvi utisak o celokupnom doživljaju proizvoda.

 

Kliničke studije mogu da nam pomognu da razumemo kojim koncentracijama štetnih i potencijalno štetnih sastojaka (HPHC) je ispitanik bio izložen

 

Naši bezdimni proizvodi su dizajnirani tako da proizvode značajno niži nivo HPHC sastojaka, a studije o smanjenoj izloženosti sprovedene od strane kompanije PMI potvrđuju da su pušači koji pređu na naše bezdimne proizvode zapravo izloženi manjoj koncentraciji HPHC sastojaka u poređenju sa onima koji nastave da puše cigarete u kliničkom okruženju. Izloženost ispitanika HPHC nakon prelaska na jedan od naših bezdimnih proizvoda može se proceniti određivanjem nivoa proizvoda razlaganja nastalih iz ovih sastojaka, koji su poznati kao biomarkeri izloženosti.

 

 

Kliničke studije mogu da pruže informacije o riziku od nastanka oboljenja povezanih sa pušenjem

Da li smanjenje izloženosti izmereno u našim studijama o smanjenoj izloženosti podrazumeva povoljne efekte po zdravlje? Nastojimo da odgovorimo na ovo pitanje kroz studije o smanjenoj izloženosti.

Trenutno je u toku jednogodišnja studija sa Platformom 1, a rezultati za prvih šest meseci biće dostupni u drugom tromesečju 2018. godine.

Primer jednog ishoda merenja je nivo holesterola u krvi. U medicinskoj literaturi je ranije opisano da pušenje dovodi do smanjenja nivoa HDL holesterola i povećanja LDL holesterola. Prestanak pušenja može da pomogne u rešavanju problema neravnoteže između HDL i LDL. U našim studijama smo ispitivali da li prelazak na bezdimne proizvode vraća ovu ravnotežu, pored ostalih parametara koji ukazuju na povoljnu promenu rizika kod ispitanika.

Sve kliničke studije sprovodimo u saradnji sa kliničkim istraživačkim organizacijama (CRO) i u skladu sa dobrom kliničkom praksom (GCP). Sve naše studije registrujemo na www.clinicaltrials.gov i redovno objavljujemo najnovije podatke iz naših studija u recenziranim naučnim publikacijama.


Our network

Find out where we conduct our clinical studies

Lab

How does PMI run clinical studies?

Clinical_Studies _Format_thumb

Our clinical trials at a glance