Razvoj platformi

Šta je naučna osnova za razvoj naših bezdimnih proizvoda?

Toksikološka procena

Naše bezdimne proizvode procenjujemo in vitro i in vivo, kako bismo proverili njihov potencijal da smanje pojedinačne zdravstvene rizike u poređenju sa nastavkom pušenja.

Klinička procena

Naše kliničke studije pružaju informacije o načinu na koji telo reaguje kada pušači pređu na naše bezdimne proizvode, i po čemu se on razlikuje od nastavka ili prestanka pušenja tokom trajanja ovih studija.

Percepcija i ponašanje

Procenjujemo uticaj potencijalne komunikacije na odrasle potrošače, i na koji način ona može da utiče na njihovu percepciju rizika i korišćenje naših bezdimnih proizvoda.

Dugoročna procena

Naš program prati događaje povezane sa korišćenjem naših bezdimnih proizvoda i proučava efekte prelaska na njih.